Tarvitaanko opasteita?

Lukiessani Ville Jalovaaran aloitetta Meri-Rastilan luontopolusta sain sen käsityksen, että luontopolkua ollaan suunnittelemassa matkailijoita varten. Mielestäni suunnittelun pitäisi lähteä ensisijaisesti paikallisten asukkaitten tarpeista.

Nykyiselläänkin Rastilan ulkoilureitit ovat suosittuja, välillä lähes tungokseen asti täynnä. Lisäksi on muistettava, että Meri-Rastilan väestö tulee kasvamaan lähivuosina täydennysrakentamisen myötä ja näin ollen ulkoilureittien käyttäjämäärä lisääntyy vain entisestään.

Vastustan ainakin leirintäalueelta Meri-Rastilan metsään ohjaavia opastetauluja. Luonnosta kiinnostuneet leirintäalueen käyttäjät löytänevät metsän oma-aloitteisestikin, mutta opasteilla ei pitäisi varta vasten houkutella nykyistä suurempaa kävijämäärää ruuhkauttamaan aluetta.

Suunnitellaan luontopolku siis matkailijoitten sijaan Rastilan asukkaille, myös lapset huomioiden. Toisaalta mietityttää, onko luontopolku edes tarpeellinen. Lisäävätkö opasteet tutkitusti asukkaitten kiinnostusta luontoa ja sen suojelua kohtaan? Luontoahan metsästä löytyy ilman opasteitakin ja maisema-arvo säilyy paremmin ilman näköalaa rajoittavia kylttejä. Jos kylttejä kuitenkin tulee, ne voisi sijoittaa grillikatoksen tai voimistelulaitteitten viereen, jossa niitten aiheuttama maisemahaitta jäisi vähäisemmäksi kuin pitkin reittiä ripoteltuina.

Maire Erkkilä,
Meri-Rastilan ulkoilureitin käyttäjä