Meri-Rastilan metsän luontopolusta

Meri-Rastilan metsän luontopolkua koskeva valtuustoaloitteeni on saanut aikaan aktiivisen mielipiteenvaihdon Vuosaari-lehdessä. Aloitteen tekijän näkökulmasta on mukava, että asia herättää keskustelua. Kiitän Maire Erkkilää viime lehdessä antamastaan hyvästä palautteesta.

Järjestelmä toimii niin, että valtuutettu tekee aloitteen ja virkamiehet laativat siihen vastauksen, jota käsitellään lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Näissä eri vaiheissa aloitevastaukseen voidaan halutessa tehdä demokraattisesti muutoksia. Minusta on tärkeä, että jos luontopolku toteutetaan, se tehdään, kuten aloitteessa korostan metsää kunnioittaen ja paikallisia asukkaita kuullen. Aloitteen tarkoitushan on vahvistaa Meri-Rastilan metsän asemaa virkistysalueena kaupunkiympäristölautakunnan viime syksynä tekemän päätöksen jälkeen, että metsään ei rakenneta taloja.   

Ville Jalovaara, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)