Lähibussien vuorovälit harvenevat ja linja 819 lopetetaan kokonaan

HSL:n joukkoliikenne siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina 7.6. Busseille tulee reittimuutoksia ja kesää värittävät myös raitioliikenteen poikkeukset sekä mittavat ratatyöt pääradalla. Lisäksi Kipparlahden siltatyö Herttoniemessä aiheuttaa poikkeuksia metron liikennöintiin 17.–25.7.

Kesäaikataulut ovat voimassa 7.6.–15.8.2021 joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Myös U-liikenteen bussit siirtyvät kesäliikenteeseen 7.6.

Bussien, raitiovaunujen, lähijunien ja metron kesäaikataulut löytyvät HSL.fi sivujen Reittioppaasta, kun haku kohdistuu kesäkaudelle. Myös tulostettavat kesäaikataulut on julkaistu hsl.fi-sivuilla.

HSL tiedottaa myös, että lähibussien reitit muuttavat ja liikennöintiaikoja supistetaan. Muutokset reitteihin kohdistuvat etenkin Myllypuron ja Kontulan suunnassa liikennöiviin linjoihin sekä Vuosaaren linjoihin. Esimerkiksi joidenkin linjojen ruuhka-ajan vuoroväli harvenee 15 minuutista 30 minuuttiin. Myös lauantailiikenne poistuu Vuosaaren alueen lähibusseilta.

Vuosaaressa linjojen 813, 814 ja 816, 817 reitit muuttuvat ja linjan 819 liikennöinti loppuu. Linjan 813 päätepysäkki siirtyy pohjoiselta ostoskeskukselta Merikorttikujalle. Linjan 814 Vuosaari – Koukkusaarentie reitti jatkuu nykyiseltä päätepysäkiltä Koukkusaarentieltä pohjoiselle ostoskeskukselle. Linjalle 816 Vuosaari – Kallahdenniemi tulee uutena osuutena Kallahden lenkki. Linjan 817 Vuosaari – Kallahti reittiä muutetaan siten, että linja liikennöi reitillä Vuosaari(M) – Kallahti – Ramsinranta.

Kesään sijoittuvat myös Kipparlahden siltatyöt, joissa nykyinen silta puretaan ja uuden sillan kansi siirretään vanhan paikalle. Metroliikenteessä on tehtävän työn takia poikkeuksia 17.–25.7.2021. Metro liikennöi tuon ajan vain Matinkylän ja Kulosaaren välisellä -osuudella ja Itä-Helsingin asemia palvelevat katkon ajan korvaavat bussilinjat Helsingin keskustasta.