Lausunto terveyspalveluiden riittävyydestä Meri-Rastilassa

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 31.8. kokouksessaan valtuutettu Ville Jalovaaran (sd.) ja 52 muun valtuutetun allekirjoittamaa toivomuspontta, joka koski terveyspalveluiden riittävyyttä Meri-Rastilassa.

Lautakunta totesi, että Meri-Rastilan sosiaali- ja terveyspalveluiden edellytyksiä ja saatavuutta on pyritty varmistamaan Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen toimintamalleilla ja riittävällä resursoinnilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön määrä on saatettava riittävälle tasolle.