OmaStadissa äänestetään siitä, mihin kaupunki käyttää 8,8 milj. euroa

Aurinkolahden uimarannan kivien poisto oli yksi OmaStadin viime kerralla toteutuneista ehdotuksista Vuosaaressa.

Aurinkolahden uimarannan kivien poisto oli yksi OmaStadin viime kerralla toteutuneista ehdotuksista Vuosaaressa. Kuva: Eero Honkanen

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia ja yksi väylä kaupunkilaisille vaikuttaa kaupungin palveluihin sekä yhteiseen asuinympäristöön. OmaStadin toisella kierroksella Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten tekemien ehdotusten toteuttamiseen.

Lokakuun äänestyksessä jokainen tänä vuonna 12 vuotta täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläinen saa äänestää. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Ideoissa korostuivat lähiympäristön viihtyisyys ja toimintamahdollisuudet 

Syksyllä 2020 kaupunkilaiset jättivät yhteensä lähes 1 500 ideaa kaupungin kehittämiseksi. Määrällisesti eniten ideoita annettiin teemoilla liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto sekä rakennettu ympäristö.

Ideoiden arvioinnin jälkeen käynnistyi yhteiskehittäminen, jonka aikana ideoista tehtiin OmaStadin kriteerit täyttäviä ehdotuksia vuoropuhelussa kaupungin eri toimialojen asiantuntijoiden ja asukkaiden välillä. Kaikki ehdotukset ovat nähtävillä omastadi.hel.fi-sivustolla. Äänestykseen etenevät ehdotukset selviävät syyskuun aikana valmistuvasta pormestarin päätöksestä.

Äänestä lokakuussa omastadi.hel.fi -sivustolla

Lokakuussa jokainen tänä vuonna 12 vuotta täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläinen pääsee äänestämään OmaStadissa. Äänestys järjestetään lokakuussa omastadi.hel.fi-sivustolla, jonne päivitetään tiedot äänestyksestä ja tarkemmista päivämääristä syyskuun aikana. Äänestää voi niin montaa ehdotusta kuin alueen budjettiin mahtuu. Jokainen saa äänestää yhden suurpiirin lisäksi suosikkejaan myös koko kaupunkia koskevien ehdotusten joukosta.

Äänestämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Koululaiset voivat tunnistautua myös Wilma-tunnuksilla. Neuvoa ja digitukea on saatavilla myös muun muassa kirjastoissa. Tarkemmat tiedot tukipisteistä löytyvät omastadi.hel.fi
-sivustolta.

Itäisessä suurpiirissä paljon hyviä ehdotuksia 

Itäisestä suurpiiristä jätettiin 183 ideaa, joista 140 täytti OmaStadi-kriteerit ja eteni yhteiskehittämisvaiheeseen. Niistä muodostuu syksyn äänestykseen yli 40 toteutuskelpoista ehdotusta kustannusarvioineen. Itäisen suurpiirin määräraha on tällä OmaStadin toisella kierroksella runsaat 1,2 miljoonaa euroa.

– Koko itäisen suurpiirin ehdotukset ovat ilahduttavan monipuolisia ja innovatiivisia. Tällä kierroksella kaikkialla Helsingissä ja myös idässä ehdotusten teemoissa korostuvat lähiluonto, liikunta ja ulkoilu sekä yhdessä tekeminen, Vuosaaren stadiluotsi Pauli Saloranta kommentoi.

– Toivottavasti mahdollisimman moni äänestää. Näin saamme parhaat mahdolliset ehdotukset toteutukseen.