Aurinkosähkövoimala Hotel Rantapuistoon

Useita hotelleja omistava ja operoiva Primehotels pilotoi aurinkosähkövoimalaa Hotel Rantapuistossa Vuosaaren Ramsinniemessä. Pilotin tavoitteena on pienentää Rantapuiston hiilijalanjälkeä sekä tarkastella edellytyksiä, joilla aurinkosähköä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa Primehotelsin kohteissa.

Syyskuussa käyttöön otettava aurinkovoimala koostuu yhteensä 190 aurinkopaneelista, joiden yhteenlaskettu teho on 68,4 kWp ja vuosituotantoarvio noin 60 MWh/vuosi. Tämä vastaa noin 40 kerrostaloyksiön kulutusta vuodessa. Voimalan tuottaman sähkön CO2-vähenemä on noin 7 500 kg vuodessa.

– Hotel Rantapuisto soveltuu aurinkosähkövoimalan pilottikohteeksi erinomaisesti hotellin hyväkuntoisen ja laajan kattopinta-alan vuoksi. Projekti on merkittävä askel kohti vastuullisempaa hotelliliiketoimintaa sekä Rantapuiston että koko Primehotelsin kannalta. Suotuisten sääolosuhteiden aikana pystymme kuittaaman hetkittäin koko hotellin sähköntarpeen voimalan tuottamalla aurinkosähköllä, Primehotelsin rakentamisesta ja kehittämisestä vastaava Matti Nuutinen kertoo.

Nyt käyttöönotettavan aurinkovoimala on toteutettu yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa. Yhteistyö toimii palvelusopimusperiaatteella siten, että Solarigo omistaa voimalan ja Hotel Rantapuisto sitoutuu ostamaan voimalan tuottaman sähkön.

– Kyseessä on win-win-tilanne, jossa me pääsemme hyödyntämään omalla katolla tuotettua aurinkosähköä. Näin syntyy säästöjä sekä päästöjen osalta että rahallisesti, Nuutinen iloitsee.

Rantapuistossa toteutettava hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Primehotels tarkastelee edellytyksiä rakentaa aurinkosähkövoimaloita myös ketjun muiden hotellien yhteyteen.

– Hotel Rantapuiston pilottihankkeella haluamme selvittää, millä edellytyksillä voimme hyödyntää aurinkosähköä myös muissa hotelleissamme. Rantapuiston pilotti näyttää siis meille suuntaa jatkoon. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa voimme vastuullisuuden osalta näyttää suuntaa koko alalle, Nuutinen sanoo.