Uutelaan kolme uutta luonnonsuojelualuetta

Skatanniemi. Kuva: Teemu Saloriutta

Skatanniemi. Kuva: Teemu Saloriutta

Uutelaan valmistellaan kolmen uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Alueet ovat Uutelan metsä, Rudträsk ja Skatanniemi. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti torstaina 9.12.2021 asian viemisestä eteenpäin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Viime vuosina luonnossa liikkuminen on lisääntynyt huomattavan paljon, ja uudet luonnonsuojelualueet ovat vilkkaassa virkistyskäytössä. Jaosto korostaa, että käyttöä tulee ohjata opastein. Tulevina vuosina luonnon kulumista seurataan, ja tarvittaessa mietitään myös muita keinoja luontoa kuluttavan toiminnan rajoittamiseksi.

Paikoin kuluminen on Uutelassakin ollut niin suurta, että kasvillisuus ei ole enää pystynyt palautumaan metsäalueille, polkujen vierille tai kallioille.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Uutelan metsä on monimuotoinen puustoisten luontotyyppien kokonaisuus. Alueella on kallio- ja kangasmetsiä, lehtoja, erilaisia soita ja merenrantaa. Rudträsk on umpeenkasvava lampi, jonka ympärillä on hienoja tulvanalaisia luhtametsiä. Skatanniemi on kapea kallioniemi, jonka laelta on upeat näköalat merelle. Skatanniemessä on myös I maailmansodan aikainen muinaisjäännös, tykkipatteri.

Kaikilla alueilla on useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä sekä rikas kääpälajisto.