Nimi Rastila tarkoittaa vesireitin uudisasutusta

Rastilan nimen vanhimmat muodot asiakirjoissa olivat Rasbölle v. 1540, Rasbölleby 1543, Radzbööl 1588, Rastböle 1625.

Vuonna 1956 Åke Granlund esitti väitöskirjassaan Studier över östnyländska ortnamn nimestä ja muista samanlaisista nimistä kirjoituksensa. Hän kumosi kansanetymologisen selityksen, että nimessä on ruotsin sana rast tarkoittaen ’lepo’. Koska t(t):linen muoto nimestä ei ole alkuperäinen, vaan joku kirjuri kirjoitti nimeä virheellisesti t:n kanssa.

Granlund esitti ruotsin sanoille ras, rås hyvin monia merkityksiä. Kaikki jotenkin vesireitteihin ja kosteikkoihin liittyviä. Hän ei kuitenkaan osannut esittää, mikä veteen ja kosteikkoon liittyvä tarkka maastonkohta on sitten nimen Rasböle peruste. 

Vuonna 2007 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen fil. tri S. Paikkala otti kokoamaansa Suomalaiseen paikannimikirjaan noista Granlundin esittämistä sanan ras, rås selityksistä seuraavan johtopäätöksensä: ’ruotsin murteissa mm. merkitykset ’suo’; ’kiinteällä maalla oleva soinen paikka, josta lähtee vedenjuoksu’ ja ’pitkä, matala laakso, joka tulva-aikoina on veden vallassa’. Sananselitykset sopisivat jollain tavoin kuvaamaan Meri-Rastilan tienoota ennen alueen rakentamista.   

Suomen Heraldisen Seuran puheenjohtaja Eskola antoi Arttu Rintasen laatimasta Rastilan kaupunginosan vaakunaehdotuksesta 31.1.2022 Helsingin Sanomissa julkaistun lausunnon, että nimi Rastböle tarkoittaa ’lepopaikkaa’.

Paha virhe arvostetulta heraldikolta. Kun tuollainen merkittävä tiedeauktoriteetti kuten Eskola esittää jonkun virheellisen tiedon, niin sellainen esitys virheenä jää usein kuitenkin elämään. Ja sitä sitten toistetaan 100 tai 200 vuotta.

Kun olen niin usein liikkunut paikalla ja kun olen tutkinut paikan kartat, niin Rastilassa ei missään ole ollut eikä ole nytkään mitään tuollaista Paikkalan keksimää ’soista paikkaa’ ’vedenjuoksuineen’.

Jo Granlund esitti v. 1956 sanan ras, rås tarkoittavan myös yleensä vattendrag eli vesireittiä.

Kun Vuosaaressa nimen Rasböle perusteena ei olekaan mikään ’soinen paikka vedenjuoksuineen’, niin mistä sitten tuli tuo Ras- paikan nimeen?

Selitys on hyvin yksinkertainen. Viereinen lahti eli nyt nimellä Botbyviken/Vartiokylänlahti oli se vattendrag eli ’vesireitti’ ras, joka on tuon nimen Rasböle alkuosana. Se oli aikoinaan hyvin tärkeä vesikulkureitti.

Nimessä Rasböle loppuosa -böle tarkoittaa ’uudisasutus’.

Yhteenvetona: Nimi Rasböle – sitten virheellisesti muodot Rastböle ja Rastila – tarkoittaa alunperin Rastilan kartanon paikkaa; ’vesireitin rannan uudisasutusta’.

Ilmari Kosonen,
matkailuopas, Sampo-akatemia Enonkoski, jo 700 julkaistua lehtiartikkelia vanhoista paikannimistä