Helsingin sataman tavaraliikenne toipui koronakuopasta

Vuosaaren satama.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian tuoma kuoppa eurooppalaiseen talouskehitykseen ja Suomen vientiteollisuuteen taittui 2021. Myös Helsingin sataman rahtiliikenne toipui hyvin ja erityisesti roro-liikenne kasvoi voimakkaasti. Kaikkiaan tavaraa kulki 14,4 miljoonaa tonnia ja yksiköity tavaraliikenne ylsi 12 miljoonalla tonnilla kaikkien aikojen ennätykseen. 

Sen sijaan toinen koronavuosi matkustusrajoituksineen oli matkustajaliikenteelle yhä rankka. Kaikkiaan Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien määrä, 3,7 miljoonaa, jäi jopa 70 % pandemiaa edeltäneistä ajoista.

Hankkeiden läpivientiä haastavissa tilanteissa

Satamassa jatkettiin määrätietoisesti lukuisten kehityshankkeiden edistämistä. Hieno saavutus oli yhdessä Väyläviraston kanssa toteutettu Vuosaaren meriväylän syventäminen. Marraskuussa 2021 valmistunut syvennetty väylä mahdollistaa entistä suurempien alusten käynnit Vuosaaressa, ja meriliikenteen tehokkuus tuo mukanaan ympäristöetuja. 

Edelleen korostui hyvän yhteistyön merkitys, jotta terveysturvallisuusjärjestelyt saatiin toteutettua nopeasti muuttuvien ohjeistusten mukaisesti. Tässä viranomaisyhteistyössä Helsingin Satama onnistui hyvin ja myös matkustajatyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Lisäksi Sataman asiakkaat antoivat kiitosta koronahaasteisiin reagoinnista. 

Tulos jäi tappiolle

Yhtiön liikevaihto jäi vuoden 2020 tasolle ja tulos painui 15 miljoonaa tappiolle. Satamassa jouduttiin yhä tekemään kustannusten sopeuttamistoimenpiteitä, mutta suunnaksi haluttiin ottaa koronasta toipuminen ja valmistautumisen matkustajien paluuseen.

Helsingin Sataman vuosikertomus 2021 on julkaistu verkossa. Siihen voi tutustua suomeksi tai englanniksi osoitteessa: vuosikertomus2021.portofhelsinki.fi