Pysyvät hoitosuhteet vähentäisivät kustannuksia

Terveydenhuollossa haasteena on yleisesti lääkäreiden vaihtuvuus ja pitkään täyttämättä olevat terveyskeskusvirat. Viime vuosien aikana myös Vuosaaressa on lääkärien vaihtuvuus ollut suurta. Jatkuvuus asiakassuhteissa kärsii ja laskee potilaiden turvallisuuden tunnetta. Vastuu ja hoidon seuranta saattavat myös vaarantua. Kun ei saada päteviä hakijoita, joudutaan palkkaamaan kalliita keikkalääkäreitä tuplapalkalla. Tästä seuraa luonnollisesti myös kustannusten kasvua. 

Pysyvät asiakassuhteet terveydenhuollossa tuovat säästöjä. Kun potilas tuntee lääkärin, hän uskaltaa paremmin kertoa vaivoistaan. Tutun lääkärin ohjeita noudatetaan myös paremmin. Vaihtuvat lääkärit lisäävät kustannuksia, koska he joutuvat kirjoittamaan paljon lähetteitä kokonaistilanteen varmistamiseksi.  

Terveyskustannuksista 80 % kertyy paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoitosuhde on äärimmäisen tärkeää. Se voidaan toteuttaa joko perhelääkäri-, aluevastuu- tai omalääkärimallilla. Perhelääkärimalli on saanut Suomessa kannatusta yli puoluerajojen. Voisiko mallia harkita kokeiltavaksi myös täällä Vuosaaressa? Vaikutukset saattaisivat olla myönteisiä niin potilaiden kuin lääkärienkin kannalta.

Sari Kumin,
konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
KD Naisten pj., Vuosaari