Broändan kaavamuutos nähtäville

Kaupunkiympäristölautakunta päätti  kokouksessaan 26.4. asettaa Broändan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päiväksi. Asemakaavan muutos koskee suurta osaa Kurkimoisiosta ja Rantakiventiestä. Alueelle on myönnetty suunnitteluvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua varten. Lisäksi tonttitehokkuutta on kasvatettu osalla tonteista.

Jätetyissä mielipiteissä kiinnitettiin huomiota esimerkiksi täydennysrakentamiseen, Jokeri 2 -pikaraitiotieyhteyteen, Rantakiventien koulun tontin rakentamiseen, julkisten palveluiden riittävyyteen ja Vartiokylänlahden ekologiseen yhteyteen. Mielipiteet on otettu kaavoitustyössä huomioon muun muassa jättämällä koulutontti pois kaavamuutosalueesta.