Puotilanrantaan suunnitteilla uusi asuinalue 3 200 asukkaalle

Puotilanrannan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta valmistellaan. Puotilan venesataman maa- ja vesialueelle suunnitellaan uutta asuinaluetta noin 3 200 asukkaalle. Meri ja veneily ovat Puotilanrannassa olennaisessa osassa asumista, virkistysreittejä ja työskentelytiloja. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan kaavakävelyllä, joka aloitetaan Puotilan venesataman kerhorakennuksen edestä 7.6.2022 kello 17.30.

Asuinkortteli veden päälle

Pääosa asuinkortteleista sijoitetaan Meripellontien eteläpuoliselle alueelle, joka esirakennetaan – eli perustetaan – kauttaaltaan kantavuudeltaan nykyvaatimuksia vastaavaksi. Asuinkortteleiden yhteyteen sijoitetaan uusi yleisen rakennuksen tontti esimerkiksi päiväkotia varten sekä tontit pysäköintilaitoksille asukkaiden pysäköintiä palvelemaan. Asuinkerrostalojen maantasokerroksiin sijoitetaan liiketilaa lähipalveluja ja työskentelytiloja varten. Yksi asuinkortteli sijoitetaan nykyiselle vesialueelle, joka yhdistetään silloilla mantereeseen. Korttelin suunnittelusta ja toteutuksesta on tarkoitus järjestää erillinen kilpailu ennen kaavaehdotuksen laadintaa.

Osa venepaikoista Vuosaarenlahdelle

Lisäksi alueelle sijoitetaan pienvenesatama noin 250–350 venepaikalle sekä mahdollisesti kelluvien asuinrakennusten korttelialue. Kaikki nykyisen Puotilan venesataman venepaikat eivät mahdu enää jatkossa alueelle. Nykyisistä talvisäilytyspaikoista suurin osa poistuu, kun nykyinen kenttäalue muutetaan asuinkäyttöön. Poistuvien vene- ja talvisäilytyspaikkojen vuoksi on tavoitteena mahdollistaa nykyistä suuremman pienvenesataman toteuttaminen Vuosaarenlahden pienvenesataman alueelle. Vuosaarenlahden pienvensataman kaavaratkaisun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä samaan aikaan Puotilanrannan hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa (katso sivu 6).

Vartiokylänlahden ympäri kulkeva rantareitti suunnitellaan osaksi uuden asuinalueen läpi kulkevia yhteyksiä ja siltä ohjataan reitti kohti Itäkeskusta. Vartiokylänlahden puistoalueilta Strömsinlahdenpuistolle johtava viheryhteys suunnitellaan osaksi rantareittiä ja alueen yleisiä alueita. Vuosaaren sillalta Itäkeskukseen jatkuvan pyöräilyverkon (baanaverkon) jatkuvuus suunnitellaan osana Meripellontien katutilan liikennejärjestelyjä.

Tutustu suunnitelmiin

Suunnitelmiin voi tutustua 30.5.–17.6. muun muassa verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat tai Vuotalossa, Mosaiikkitori 2. 

Kirjalliset mielipiteet viimeistään 17.6.2022 helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.