Tekojäärata Heteniityntien tekonurmelle?

Heteniityntien tekonurmikentälle kaavaillaan tekojäärataa talvikausiksi. Kuva: Antti Honkanen

Heteniityntien tekonurmikentälle kaavaillaan tekojäärataa talvikausiksi. Kuva: Antti Honkanen

Kaupunkiympäristölautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelivät kokouksissaan 13.9.2022 lausuntoa Helsingin kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran (sd.) ja Mahad Ahmedin (sd.) 19.1.2022 jättämästä talousarvioaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Vuosaareen. Ehdotus oli jätetty pöydälle molempien lautakuntien kokouksessa 6.9., mutta nyt 13.9. se eteni molempien lautakuntien lausuntoehdotusten mukaisesti. 

– Suunnittelu alkaisi näillä näkymin 2024, ja toteuttamaan päästäisiin 2025, mikäli hanke lopulta hyväksytään, kertoi Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Kimmo Isotalo Vuosaari-lehdelle.

Heteniityntien tekonurmikenttää hallinnoi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy eli FC Viikingit.

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan 13.9. hyväksymä lausunto kaupunginhallitukselle:

”Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että alueelle valmistellaan parhaillaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa uuden huoltorakennuksen toteuttamisen. Vuosaaren tekojäärata Heteniitynkentälle on aikataulutettu toteutettavaksi vuonna 2024. Tekojääradan tarvitsema tekniikka on tarkoitus rakentaa tekonurmipintaisen jalkapallokentän alle, kun kenttää kunnostetaan ja sen pinnoitteet uusitaan.

Heteniitykentän tekojääradan rakentaminen ei sisälly vuoden 2023 talousarvioehdotukseen.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 13.9. puolestaan seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

”Vuosaaren tekojääradan suunnittelutyö on vasta alkanut, joten rakentamisen aloittaminen vuonna 2023 ei ole aikataulullisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Tekojääkentän rakentamiseen Vuosaaren on varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 2025 noin 1,5 miljoonaa tarvittavien uusien huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa. Viime vuosina tekojääverkosto on täydentynyt Jätkä- ja Lauttasaareen radoilla, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston tekojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tarkastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestöpohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmasta. Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston radan jälkeen seuraavaa tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen.

Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000–4 000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla sekä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään. Lisäksi on syytä huomioida, että kuluneen 18 kuukauden aikana rakentamisajat ja -kustannukset ovat nousseet merkittävästi, joten tarkan kustannusarvion antaminen on haasteellista.

Investointikustannusten ohella Vuosaaren tekojääradan rakentaminen lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuosittaisia käyttökustannuksia energian, työntekijöiden sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta noin 100 000─200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 vuoden ajan. Tarkkaa arviota on haastava antaa, sillä käyttökustannukset varsinkin energiakustannusten osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi viimeisen 18 kuukauden aikana.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä.

Tämä lausunto noudattelee samaa linjaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (8.9.2020, § 131) valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen tekojääradan rakentamiseksi Vuosaareen vuonna 2021 antamaa lausuntoa.”