Rahtilaivan kannelta löydettiin juhlapukuinen salamatkustaja

Kuva: Juha Laaksonen

Juhlapukuinen allikoiras rengastettiin Korkeasaaren Villieläinsairaalassa ennen avomerelle vapauttamista. Kuva: Juha Laaksonen

Vuosaaren satamaan Saksasta tulleella rahtialuksella tavattiin komea salamatkustaja viikolla 2/2023. Rahtilaivan kannella seilasi nimittäin juhlapukuinen alli-lintu, joka toimitettiin Korkeasaaren Villieläinsairaalaan.

Villieläinsairaalassa hyväkuntoinen allikoiras rengastettiin Luonnontieteellisen museon toimesta ja vietiin avomerelle lajistonsa seuraan. 

Alli talvehtii normaalisti Itämerellä ja Pohjanmerellä, pieni osa Ahvenanmerellä ja satunnaisesti rannikon sekä sisävesien sulissa. Kevätmuutto tapahtuu toukokuussa, ja lintu pesii Tunturi-Lapin järvillä, satunnaisesti myös Metsä-Lapissa sekä rannikolla. Syysmuuttoa se tekee syys–lokakuussa.

Allien kanta on Suomessa taantunut, riistalinnun pesimäkannaksi on arvioitu 1 500–2 000 paria.

Korkeasaaren Villieläinsairaalan toiminnasta löytyy lisätietoa osoitteesta korkeasaari.fi/villielainsairaala/   

Teksti: Antti Honkanen