Luisteluhalli Vuosaareen?

Jääurheilukeskuksen sijoituspaikaksi Myllypuron sijaan on ehdotettu muun muassa Vuosaaren liikuntapuistoa. Hallin paikka olisi nykyisen Staran varikon kohdalla (sijaintipaikka numero 1. on merkitty karttaan valkoisten katkoviivojen sisään). Kartassa numero 2. on Vuosaaren jäähalli, 3. golfhalli ja 4. Staran tukikohta. Kuva: Antti Honkanen

Jääurheilukeskuksen sijoituspaikaksi Myllypuron sijaan on ehdotettu muun muassa Vuosaaren liikuntapuistoa. Hallin paikka olisi nykyisen Staran varikon kohdalla (sijaintipaikka numero 1. on merkitty karttaan valkoisten katkoviivojen sisään). Kartassa numero 2. on Vuosaaren jäähalli, 3. golfhalli ja 4. Staran tukikohta. Kuva: Antti Honkanen

Vuosia Myllypuroon suunniteltu pika- ja taitoluisteluhalli oli vastatuulessa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa 17.1. Lautakunta vastusti äänin 7–6 hallin rakentamista Myllypuron Matokalliolle. Matokalliota hallin paikkana vastustavat vetosivat erityisesti alueen luontoarvoihin. 

Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se kehottaisi hankkeen vetäjiä etsimään hallille uutta sijoituskohdetta, esimerkiksi Vuosaaresta. Sellainen paikka olisi Vuosaaren liikuntapuiston jäähallin ja golfhallin vieressä, nykyisen Staran varikkoalueen kohdilla. Alue toimii nykyisin irtaimen maa- ja kiviaineksen sekä erilaisten tarvikkeiden varastokenttänä. 

Vuosia suunniteltu jättimäinen monitoimihalli olisi kooltaan 16 000 m2 ja se pitäisi sisällään 400-metrisen pikaluisteluradan, 2 jääkaukaloa ja katsomon noin 2 000 katsojalle. Kyseessä on Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton ajama hanke.  Suomen Olympiakomitea on nimennyt Helsingin luisteluhallin valtakunnallisesti tärkeimmäksi liikuntapaikkarakentamiskohteeksi vuosille 2021–24.

Hallin rakentaminen Vuosaareen vaatisi kaavamuutoksen alueelle. Siihen saattaisi kulua arvioiden mukaan muutama vuosi. Seuraavaksi päätöksen asiasta tekee Helsingin kaupunginhallitus, jonka asian äänestämisestä ennakoidaan tulevan todella tiukka.