Puotilanrannan suunnitelmia pidetään Vuosaaressakin turhan massiivisina ja haitallisina Vartiokylänlahdelle

Puotilanrannan uutta 2 700 asukkaan asuinaluetta suunnitellaan Vuosaaren sillan juureen.

Puotilanrannan uutta 2 700 asukkaan asuinaluetta suunnitellaan Vuosaaren sillan juureen.

Puotilanrantaan, Puotilan venesataman paikkeille, Vuosaaren sillan juureen, kaavaillaan uutta asuinaluetta noin 2 700 uudelle asukkaalla. Paikalle on suunniteltu kerrostaloasumista, tekosaari 12-kerroksisine taloineen, pienvenesatama, rantapuisto, päiväkoti, kolme pysäköintilaitosta sekä maantason liiketiloja kerrostaloissa ja yksi päivittäistavarakauppa. 

Suunnitelma on nostattanut Puotilan puolella vastustusta. Asemakaavaa ja asemakaavan muutosta vastustamaan on noussut Pro Puotilanranta -ryhmä, joka pitää rakentamissuunnitelmia liian raskaina. 

Vuosaarelaiset yhteisöt, Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta jättivät samansuuntaisen mielipiteensä kaavaan jo 12.3.2023. Mielipiteessään ne pitävät hyvänä, että kaavaluonnoksessa on luovuttu  suunnitelmista rakentaa Juorumäen ja Puotilan kartanon lähistön arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Vuosaarelaiset yhteisöt ehdottavat, että myös suunnitellusta rantaviivan siirtämisestä ja tekosaaren rakentamisesta luovutaan vesialueen luonnolle sekä Vartiokylänlahden maisemallisille arvoille vahingollisina. Vartiokylänlahteen tehtäviä täyttöalueita tekosaarineen pidetään haitallisina Vartiokylänlahden virtauksille ja vedenlaadulle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuva Meripellontieltä. Kuva: Voima Graphics Oy

Havainnekuva Meripellontieltä. Kuva: Voima Graphics Oy

”Viimeistään nyt tulee toteuttaa myös päivitys yli kaksikymmentä vuotta sitten tehtyyn Vartiokylänlahden veden laatua koskevaan tutkimukseen sekä selvittää vedenalaisen luonnon ekologinen tilanne koko verrattain suljetulla ja matalalla sisälahdella. Samoin Marjaniemenpuron tilanteen päivitys olisi ajankohtainen. Vasta näiden tutkimustietojen huolellisen analyysin jälkeen tulisi edetä eteenpäin jatkosuunnittelussa Puotilanrannan kaavan kehittämisessä”, mielipiteessä todetaan.

”Vartiokylänlahden maiseman kannalta ehdotetun rakentamisen suuri mittakaava poikkeaa huomattavasti nykyisestä lahden reunoilla olevasta vanhemmasta rakennetusta ympäristöstä. Uusi Puotilanrannan asuinalue dominoisi näkyvää merimaisemaa laajalla alueella nykyään topografialtaan kauniisti vaihtelevassa Vartiokylänlahden ympäristössä Marjaniemessä, Puotilassa ja Vuosaaressa. Tarkistamalla kaavaehdotuksessa esitettyjen korkeiden rakennusten kerroskorkeuksia matalammiksi sekä luopumalla lahdelle ehdotetusta tekosaaresta haitallinen maisemavaikutus pienenisi”, todetaan 12.3. jätetyssä vuosaarelaisten mielipiteessä, joka löytyy osoitteesta vuosaari.fi