Aurinkolahden peruskoulun väistötilat sittenkin Itäkeskukseen

Auringonpilkun rakennus menee julkisivu- ja vesikattoremonttiin.

Auringonpilkun rakennus menee julkisivu- ja vesikattoremonttiin.

Aurinkolahden peruskoulun Auringonpilkun toimipisteen huoltajia on informoitu, että Villiruusunkujalla sijaitseva Auringonpilkku muuttaa tammikuussa 2024 väistötiloihin Itäkeskuksen vanhaan kielilukioon (Kajaaninlinnantie 10). Kielilukio korvaa alun perin väistötiloiksi suunnitellut Kukkaniityntie 2:n paviljongit Puotilassa, sillä lukion tilat soveltuvat paremmin Aurinkolahden peruskoulun tarpeisiin.

Uudessa suunnitelmassa lapset kuljetetaan aamuisin turvallisesti bussikyydeillä Aurinkolahden peruskoululta (Villiruusunkuja 4) Itäkeskuksen vanhaan kielilukioon (Kajaaninlinnantie 10) ja koulupäivän päätteeksi takaisin peruskoululle.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspäällikkö Sanna Rautajärvi, miksi väistötilat vaihdettiin Puotilasta Itäkeskukseen?

– Kesällä 2023 kaupunki arvioi, että Kukkaniityn vuokrapaviljonki soveltuu Auringonpilkun julkisivuremontin edellyttämäksi väistöratkaisuksi. Tarkasteltuaan tilannetta uudelleen kaupunki on kuitenkin arvioinut paremmaksi väistötilaratkaisuksi osoitteessa Kajaanlinnantie 10 sijaitsevat kielilukiolta vapautuneet tilat.

Kielilukiolta vapautuneet tilat löytyivät väistön aikaisia liikuntatiloja kartoitettaessa. Kunnollisten liikuntatilojen lisäksi Kajaaninlinnantien tilat mahdollistavat Kukkaniityntien tiloja paremmin sujuvat ruokailuratkaisut ja toimivat kielten opetustilat. Tilat sijaitsevat samalla etäisyydellä Auringonpilkun toimipisteestä kuin aiemmin esitetyt Kukkaniityn tilat. Kaupungin asiantuntijat arvioivat, että tilat ovat turvalliset ja terveelliset väistötilakäyttöön, koska tiloihin on vuosina 2018–19 tehty laajoja korjaustoimenpiteitä.  Uudessa ratkaisussa saadaan toimivammat tilat myös kustannustehokkaammin.

Väistötilaratkaisusta järjestetään 1.11.2023 vanhemmille tiedotustilaisuus, jossa esitellään osoitteessa Kajaaninlinnantie 10 sijaitsevia tiloja ja tilojen kuntoon liittyviä tietoja sekä vastataan esitettyihin kysymyksiin. Tilaisuudessa kerrotaan myös korjauksista, joita kielilukion tiloihin on tehty, koska Talotiedot-internetsivustolla on puutteellisesti tietoa tehdyistä korjauksista. Vanhempien kysymykset kootaan ja niihin vastataan keskitetysti.

Ketkä lapset siirtyvät Auringonpilkusta Itäkeskukseen väistötiloihin?

– Auringonpilkusta siirtyy Itäkeskukseen väistöön peruskoulun oppilaita 3.–4. luokilta. Auringonpilkun päiväkotilasten väistöt pystyttiin järjestämään lähemmäksi, koska tilatarve oli pienempi ja alueelta löytyi tähän soveltuvat tilat. Asia koskee noin 200 oppijaa vajaasta 1 000:sta. Väistötarve on ajalla kevät 2024–syksy 2024, kun Aurinkolahden peruskoulun Auringonpilkun kohde on peruskorjauksessa.

Osa oppilaiden huoltajista on huolissaan, että Itäkeskuksen tiloissa olisi sisäilmaongelmia, missä kunnossa tilat ovat? Entä onko siellä minkäänlaista pihaa pelejä ja leikkejä varten?

– Rakennukseen on toteutettu vuosina 2015–17 kuntotutkimuksia, esimerkiksi sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä LVV-järjestelmien kuntotutkimus. Kuntotutkimusraporttien mukaan rakenteissa ja järjestelmissä oli puutteita, joita korjattiin 2018–2019 välisenä aikana. Mittavien korjaustöiden tavoitteena oli varmistaa rakennuksen terveellinen ja turvallinen käyttö ainakin lähivuosien ajaksi. Korjaustöihin kuului muun muassa tiivistyskorjauksia sekä ilmanvaihdon korjauksia.

Kaupunki pahoittelee, että kaikkien korjausten jälkeen ei laadittu tiedotetta ja parantaa viestintäkäytäntöjään jatkossa.

Käyttäjät ja kaupunkiympäristön toimialan edustajat ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja pihaan 27.10.2023. Käyttäjät ottivat toimivat ratkaisut ilolla vastaan ja löysivät myös uusia mahdollisuuksia verrattuna nykyisiin Aurinkolahden tiloihin.

Koska koulurakennus on ollut aikaisemmin lukiokäytössä, on totta, että pihalta puuttuu normaalisti peruskoulujen pihalla olevia leikkivälineitä. Piha on suurimmaksi osaksi katettu ja välitunteja varten löytyy niin hiekkapohjainen katettu alue kuin laatoitettu katettu alue. Pihalla on valmiiksi koripalloteline. Lisäksi tontilla on iso hiekkakenttä, minkä käyttömahdollisuuksia pohdittiin käynnin yhteydessä. Entisen kielilukion piha-alue mahdollistaa laajemman välituntipihan kuin väistötilaratkaisut yleensä. Käyttäjän kanssa on sovittu, että pihalle tehdään pieniä toiminnallisia parannuksia.

Minkälaista palautetta olette saaneet tästä väistötilojen vaihtumisesta Puotilasta Itäkeskukseen?

– Negatiivista palautetta tuli valtavasti jo ensimmäisestä, Kukkaniityntien väistötilaratkaisusta. Auringonpilkun korjaustöiden toteuttaminen vuoden 2024 aikana edellyttää väistötiloja ja Kukkaniityntien tilat arvioitiin tähän soveltuvaksi.

Väistötilojen muutos osoitteeseen Kajaaninlinnantie 10 on aiheuttanut uuden palautevyöryn. Etäisyys Kajaaninlinnantien väistötiloihin ei ole suurempi kuin etäisyys Kukkaniityntien paviljonkiin, ja tilat ovat toiminnallisesti paremmat. Vanhemmissa on ymmärrettävästi herättänyt huolta kaupungin internetsivustolla julkaistut kuntotutkimukset havaittuine ongelmineen. Kuvaus 2018–2019 korjaustoimista tullaan lisäämään sivuille. Korjaustoimista kerrotaan vanhemmille 1.11. järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

Haastattelu: Antti Honkanen