Arkkitehdit, säilyttäkää Merirasti-kappelirakennus

Meri-Rastilan Merirasti-monitoimikorttelin arkkitehtuurikilpailu käynnistyi 30.11.2023. Kilpailu mahdollistaa korttelin nykyisten rakennusten säilyttämisen tai purkamisen.

Vetoamme arkkitehteihin: tehkää ehdotuksia, joissa kortteliin kuuluva Merirasti-kappelirakennus säilytetään! Alueen ainoan arvorakennuksen kohtalo määritellään arkkitehtitoimistojen piirustuspöydillä.

Rakennuksen tulevaisuus on ollut avoinna, kun seurakunta luopui kappelin käytöstä viime vuonna. Sitä ei suojeltu asemakaavassa, mutta kaavaa käsiteltäessä oletettiin, että seurakunta jatkaisi toimintaansa. Kaupunginmuseo on esittänyt suojelua. Pro Meri-Rastila -kansanliike esittää, että kappeli korjataan asukastilaksi tai koulun, päiväkodin tai nuorisotalon tiloiksi. Kappelissa toimii nyt pop-up Kulttuuritila Merirasti.

Vetoamme arkkitehtien mielikuvitukseen ja taituruuteen, jotta vältettäisiin turha purkaminen, mutta ennen kaikkea, jotta säästettäisiin pala kaupunginosan historiaa ja identiteettiä. Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa on jo nyt tarkoitus purkaa 40 rakennusta. Mullistavassa uudistuksessa tulisi huolehtia, että alueelle jää merkkejä sen historiasta ja ajallista jatkumoa. Kaiken vanhan pois pyyhkiminen ei ole ratkaisu vaan suuri riski, joka luo asukkaissa epäkunnioituksen, irrallisuuden ja juurettomuuden tunteita.

Kappelin on suunnitellut arvostettu arkkitehti, Alvar Aallon oikeana kätenä toiminut Kaarlo Leppänen.

Rakennushistoriaselvitys kuvailee, että “kappelirakennus sisältää ne elementit, jotka olivat Kaarlo Leppäsen julkisille töille tyypillisiä ja antoivat kohteille arvon ajattoman ja ihmisläheisen rakennustaiteen edustajina”. Kaupunginmuseo toteaa, että “Merirasti-kappeli on kohde, johon on rakentamisaikanaan panostettu ja jonka merkitystä ja arvoa yhteisöllisenä rakennuksena on nostettu esiin ainutlaatuisella ja korkealuokkaisella arkkitehtuurilla.”

Arkkitehdit, älkää menkö siitä, mistä aita on matalin. Kotimaiset ja kansainväliset esimerkit osoittavat, että vanhaa säilyttävä täydennysrakentaminen voi onnistua upeasti.

Pro Meri-Rastila -kansanliikkeen puolesta,
Salla Valtari, Meri-Rastila
Anna-Maija Virta, Meri-Rastila
Lea Kahra, Meri-Rastila