Kaupunkiuudistuksesta riitti kysyttävää

Entisen Merirasti-kappelin eli nykyisen Kulttuuritila Merirastin sali täyttyi maanantaina 4.3. ääriään myöten kaupunkiuudistuksesta kiinnostuneista asukkaista. Kaupungin edustajat olivat runsaslukuisesti paikalla kertomassa suunnitelmista ja vastaamassa esille tulleisiin kysymyksiin.

Entisen Merirasti-kappelin eli nykyisen Kulttuuritila Merirastin sali täyttyi maanantaina 4.3. ääriään myöten kaupunkiuudistuksesta kiinnostuneista asukkaista. Kaupungin edustajat olivat runsaslukuisesti paikalla kertomassa suunnitelmista ja vastaamassa esille tulleisiin kysymyksiin.

Meri-Rastila on valittu yhdeksi Helsingin neljästä alueesta, joissa toteutetaan tulevina vuosina ja vuosikymmenenä niin kutsuttu kaupunkiuudistus. Se tarkoittaa yli 4 000 uutta asukasta Meri-Rastilaan. Aluetta täydennysrakennetaan ja osin puretaan.

– Kaupunkiuudistukseen on otettu alueita, jotka ovat jääneet sosioekonomisesti jälkeen Helsingin muiden alueiden kehityksestä. Tarkoitus on lisätä asuntokantaa ja erilaisia asumismuotoja, lisätä alueiden elinvoimaa, palveluja ja viihtyisyyttä, kaupunginkanslian projektijohtaja Eeva Mynttinen kertoi maanantaina 4.3. Kulttuuritila Merirastissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Illan aikana kävi selväksi, että merirastilalaisia huolestuttaa epätietoisuus kaupunkiuudistusprojektin aikatauluista ja jopa koko projektin toteutumisesta vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Vuokra-asujia, varsinkin Heka-taloissa asuvia, huolestuttaa, milloin mahdollinen purkaminen alkaa, ja omistusasujat ovat puolestaan huolestuneita asuntojensa arvosta ja kohtalosta.    

Hyvin edustettuna olleen virkamieskunnan puolelta myönnettiin aikataulujen olevan nykyisessä epävakaassa taloustilanteessa vaikeasti ennakoitavissa. Samalla myös todettiin, ettei purkamisrakentamiseen päästä varmaankaan pariin kolmeen vuoteen. Asioista tiedotetaan heti kun tiedotettavaa on.

Tiimipäällikkö Tuukka Linnas myönsi, että kaupunkiuudistus on iso, kun väkimäärä jopa kaksinkertaistuu, mutta alueen ominaispiirteitä aiotaan kunnioittaa uutta rakennettaessa.

Merirasti-monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun projektijohtaja Mari Koskinen totesi, että kilpailussa esillä ovat kaikki vaihtoehdot: uuden rakentaminen, purkaminen, korjaaminen, säilyttäminen kuin täydentäminenkin. Mitään vaihtoehtoa ei ole etukäteen suljettu pois.

Illan aikana kuultiin, että kaupungin lähiajan ohjelmassa on omien yhteistyöverkostojen kehittäminen. Alueen turvallisuuteen, nuorisoon ja viihtyvyyteen kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota. Kaupunkiuudistuskohteisiin investoidaan erityisesti ja alueille on esimerkiksi tulossa uudet projektipäälliköt.

Illan järjestäneen Pro Meri-Rastila -ryhmän puheenvuorossa Matti Lipponen toi esille projektin pitkän toteuttamisaikataulun asukkaissa aiheuttaman epävarmuuden.

– Tavoitteet ovat hienot, mutta ne haihtuvat yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa. Talojen purkamisen ja uusien rakentamisen pitäisi puolestaan tapahtua nopeasti, jottei käy kuten Mellunmäessä, jossa talot seisovat pitkiä aikoja tyhjillään, Lipponen toivoi.

– Haruspuiston leikkipuiston sulkeminen viideksi vuodeksi ei tue kaupunkiuudistuksen lupauksia investoinneista ja priorisoinneista, Lipponen esitti esimerkkinä huonosta suunnittelusta ja koordinoinnista.

Pro Meri-Rastila toivoo myös Merirasti-kappelin säilyttämistä asukaskäytössä.

Asukkaiden kysymyksissä esille nousi huoli alueen palveluista. Terveyspalveluja ei ole, eikä niitä tuplaantuvalle asukasmäärälle ole tulossa. Samoin huolestuneita oltiin muidenkin palveluiden riittävyydestä. Kysymyksiä riitti myös muun muassa rakentamisen luonnolle ja viheralueille aiheuttamista haitoista ja supistumisista sekä purkamisrakentamisen ekologisuudesta.

Teksti ja kuva: Eero Honkanen