Heteniityntien kouluremontti ja -laajennus alkaa syksyllä 2024 – toiminta tiloissa pitäisi käynnistyä syksyllä 2026

Heteniityn koulun laajennus on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Uudet rakennusmassat sijoittuvat tontin pohjoisosaan. Alueen itäosassa olleet matalat, alunperin opettajien asunnoiksi tarkoitetut rakennukset tullaan purkamaan. Tarkoituksena on turvata oppilaille laaja ja suojaisa piha-alue.

Heteniityn koulun laajennus on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Uudet rakennusmassat sijoittuvat tontin pohjoisosaan. Alueen itäosassa olleet matalat, alunperin opettajien asunnoiksi tarkoitetut rakennukset tullaan purkamaan. Tarkoituksena on turvata oppilaille laaja ja suojaisa piha-alue.

Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin 29.4. kaupunginhallituksen kokouksessa. Asia eteni kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keskiviikkona 15.5. järjestettävään kokoukseen, jossa se hyväksyttiin myöskin.

Vuosaaren peruskoulun Heteniityntien toimipisteen tilat eivät ole riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle. Lisäksi toimipisteen tilat ovat huonokuntoiset. Koulu toimii tällä hetkellä osin tilapäisissä paviljonkirakennuksissa. Niinpä vanhat tilat remontoidaan ja pihalle nousee uudet rakennukset yläkoululle ja esikoululle sekä  erilliselle liikuntasalille. Entiset henkilökunnan rakennukset  puretaan. Töiden pitäisi valmistua kesällä 2026.

Nuorimpien määrä kasvaa

Väestöennusteen mukaan Vuosaaren peruspiirissä suomenkielisten 7–15-vuotiaiden määrä laskee noin 150 lapsella vuosina 2022–2037. Samaan aikaan 1–6-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan noin 200 lapsella.

Vuosaaren peruskoulun Heteniityntien toimipisteen nykyiset tilat eivät kaikilta osin vastaa koulun toiminnallisia tavoitteita eivätkä mahdollista tilojen monipuolista käyttöä. Keittiö- ja ruokailutilat ovat liian pienet koulun oppilasmäärille. Piha-, pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä on tarve kehittää ja koulun tilojen esteettömyyttä tulee parantaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Vuonna 1950 valmistunut koulu on huonossa kunnossa.

Vuonna 1950 valmistunut koulu on huonossa kunnossa.

Vuonna 1950 valmistuneessa koulurakennuksessa on tehty aiemmin muutos- ja korjaustöitä, mutta ei kattavaa peruskorjausta. Tekniset järjestelmät ovat elinkaarensa lopussa. Rakenteiden lämmönpitävyydessä, ilmatiiveydessä ja kosteusteknisessä toimivuudessa on puutteita. Julkisivujen rappaus, ulkoportaat, parvekkeet ja katokset sekä ikkunat ja ovet ovat uusimisen ja/tai kunnostuksen tarpeessa.

Hankkeen valmistuttua koululla on käytössä tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla voidaan luopua koulun käytössä olevista piharakennuksesta ja lisätilapaviljongista osoitteessa Heteniityntie 4.

Tilaa 303:lle lapselle

Arvioidun tarpeen perusteella perusparannettavat ja laajennettavat tilat suunnitellaan 303:lle lapselle, 240:lle peruskoulun oppilaalle ja 63:lle esiopetukseen osallistuvalle lapselle. Esiopetustilojen sijoittaminen koulun yhteyteen mahdollistaa tilojen joustavan käytön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vaihtelevien tarpeiden mukaan.

Hankkeessa perusparannetaan 1950 valmistunut kolmikerroksinen koulurakennus ja täydennetään sitä kaksikerroksisella laajennusosalla, jonka sijoituksessa ja rakenteissa varaudutaan mahdollistamaan suurempi laajentaminen tulevaisuudessa käynnissä olevan asemakaavamuutoksen mukaisesti. Uuden ja vanhan osan nivelkohtaan rakennetaan hissiaula sekä hissi palvelemaan kaikkia kerroksia.

Puustoa säilytetään, parkkipaikat uusiksi

Tällä hetkellä osa väistötiloissa on pihan paviljongissa (vasemmalla). Oikealla oleva vanha rakennus puretaan, samoin paritalo Heteniityntien varrella.

Tällä hetkellä osa väistötiloissa on pihan paviljongissa (vasemmalla). Oikealla oleva vanha rakennus puretaan, samoin paritalo Heteniityntien varrella.

Tontin piha-alueiden, liikenteen ja pysäköinnin järjestelyt uudistetaan toiminnallisuus ja turvallisuus huomioiden. Piha-alueet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että olemassa olevaa puustoa säilyy mahdollisimman paljon.

Koulun henkilökunta on osallistunut hankeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Hankkeen kokonaislaajuus on perusparannuksen ja laajennuksen jälkeen 4 138 brm² (3 098 htm², 2 057 hym²) koostuen vanhasta osasta 2 941 brm² ja uudisosasta 1 197 brm².

Hankkeen rakentamiskustannukset olivat arvonlisäverottomana hieman yli 16 milj.euroa, mutta tuosta laskelmasta kustannukset ovat jo nousseet.   

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa 10/2024 ja valmistua 6/2026. Toiminta tiloissa alkaa tavoiteaikataulun mukaan 8/2026.

Koulu tarvitsee väistötilat perusparannuksen ja laajennuksen valmistumiseen saakka. Väistötilat järjestetään väliaikaisissa koulurakennuspaviljongeissa osoitteessa Lohikäärmeenpolku 5 ja Punakiventie 4.