Alvar Aallon kohdetta halutaan suojella rakentamiskiellolla

Alvar Aallon huvila Ramsinniemessä.

Aallon suunnittelema päärakennus on säilynyt alkuperäisessä asussa sisustusta myöten.

Alvar Aalto Säätiö on hakenut suojelua asemakaavoilla Alvar Aallon suunnittelemille rakennuksille eri puolilla kaupunkia. Säätiön edustajat esittivät, että vielä kaavalla suojelematta olevaan ryhmään kuuluvien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen suojelu sekä sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa. Kaupunginhallitus onkin useasti jatkanut rakennuskieltoa tonteille. Tällainen kohde on esimerkiksi Vuosaaren Ramsinniemessä sijaitseva Stora Enso Oy:lle Aallon suunnittelema vapaa-ajanrakennus ja rantasauna. Sauna on Kortlahden rannalla, Ramsinnimemen kapeimmalla kohdalla. Tontin rakennuskielto olisi päättynyt 18.12.2018 ja nyt sitä on pidennetty kahdella vuodella aina 18.12.2020 saakka. Rakennuskiellon pidentämisen perusteina on ollut asemakaavan keskeneräisyys.

Aallon silloiselle Enso-Gutzeit Oy:lle, nykyiselle Stora Ensi Oyj:lle piirtämät rakennukset valmistuivat Ramsinniemeen Helsingin olympiavuonna 1952.

Sijaintipaikka Kortlahden rannalla on rauhallinen. Vapaa-ajan rakennuksen sisustuksen suunnittelivat taiteilija Maija Heikinheimo ja yhtiön johtajan vaimo, vuorineuvoksetar Greta Skogster-Lehtinen. Päärakennus on säilynyt sisustusta myöten lähes alkuperäisenä. Mustaksi maalattu hirsisauna sijaitsee aivan merenrannan tuntumassa jyrkällä rantakalliolla.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (8.11.2018) mukaan Helsingin uusi yleiskaava (2016) on kumottu Ramsinniemen osalta. Alueella on voimassa yleiskaava 2002. Tontti on Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Asemakaavassa rakennus on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa sisäoppilaitoksen henkilökunta-asuntoineen (YOA).

Voimassa olevalla asemakaavalla ei pystytä turvaamaan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä. Asemakaava on siten vanhentunut. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi 18.12.2018 päättyvää rakennuskieltoa tulee jatkaa, jotta voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.