Mosaiikkiraitin alueen katusuunnitelma-luonnokset esillä

Kartassa näkyy uusi katualue.

Kartassa näkyy uusi katualue.

Helsingin kaupunki laatii Vuosaaren kaupunginosassa sijaitsevien Mosaiikkiraitin ja Mosaiikkikujan katusuunnitelmia. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 6.11.–19.11.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä ma–to klo 9–16, pe klo 10–15 (Sörnäistenkatu 1), sekä verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Katujen suunnittelu liittyy Vuosaaren uuden lukion asemakaavaan nro 12485. Mosaiikkiraitti pysyy entisellä paikallaan, mutta sen korkeustaso suunnitellaan Mosaiikkitorin ja Ulappasillan korkeudelle. Mosaiikkikuja on uusi katu, mikä tulee kahteen tasoon. Alempi taso toimii huolto- ja tonttiajoyhteytenä Tyynylaavantieltä Urheilutalolle ja se risteää Mosaiikkiraitin kanssa eritasossa. Mosaiikkikujan ylemmästä tasosta suunnitellaan jalankulun ja pyöräliikenteen aluetta. Mosaiikkipuistoon rakennetaan uusi puistoraitti Ulappasillan pohjoispäästä urheilutalon pihalle.

Katusuunnitelma valmistuu talvella 2020 ja rakentaminen alkaa Vuosaaren lukion rakentamisen yhteydessä keväällä 2020. Ennen katusuunnitelman hyväksymistä se on virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä (Sörnäistenkatu 1) ja verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse asianosaisille kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksista 19.11.2019 mennessä.