Uutelaan uusi koirakoulutuskenttä

Helsingin kaupunki laatii Uutelan koirakoulutuskentän puistosuunnitelmaa. Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 25.11.–8.12.2019 välisenä aikana Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä (Tellinki), Sörnäistenkatu 1 ja kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Lisäksi luonnos laitetaan esille Uutelan koira-aitauksen ilmoitustaululle, Skatan tila (Uutelantie) sekä Ullaksenpuiston koira-aitauksen ilmoitustaululle (Kalkkihiekanpolku 3).

Puiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017–2026. Puistosuunnitelmaluonnos koskee uuden koirakoulutuskentän toteuttamista nykyisen koira-aitauksen itäpuolelle. Koulutuskenttä suunnitellaan nurmi- ja kivituhkapintaiseksi, valaistuksi kentäksi. Aitauksen ulkopuolelle esitetään tilavaraus mahdolliselle harrastusseurojen kontille/varastolle.

Puistosuunnitelma valmistuu talvella 2020, ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan 2021. Mahdollista palautteita suunnitelmaluonnoksesta pyydetään 8.12.2019 mennessä.