Vuosaaren tekojääradan rakentamista vauhditettava

Viime vuosina luonnonjäiden käyttäjät ja ylläpitäjät ovat olleet luonnon armoilla. Ilmaston lämmetessä tulevat talvet eivät ole yhtään parempia talviurheilun näkökulmasta. Tekojääkenttä pidentäisi luistelukautta usealla kuukaudella alkutalvesta pitkälle kevääseen.

Vuosaari kasvavana, noin 40000 asukkaan kaupunginosana tarvitsee tekojääkentän. Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tämän hetkisessä investointiohjelmassa Vuosaaren tekojäärata on sijoitettu vuodelle 2024. Kaupungin oman selvityksen mukaan Vuosaari on yksi parhaista kohteista uusille tekojäille.

Kaupungin ensi vuoden budjettiesitykseen sisältyy sijaintiselvityksestä poiketen määräraha kantakaupunkiin sijoittuvan Johanneksen kentän tekojääradan rakentamiseen, vaikka Jätkäsaaren on juuri valmistumassa tekojää. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että meidän vuosaarelaisten on pidettävä yhdessä huolta ja ääntä siitä, että Vuosaaren tekojää pysyy investointiohjelmassa ja sen rakentaminen aikaistuu.

Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen talviliikuntapaikkoja, eivätkä kustannukset saisi olla liikkumisen este varsinkaan lapsille ja nuorille.

Jukka Ihanus