Joko Uutelan Nuottasaareen saa mennä?

Nuottasaareen johtavan sillan porttiin on kohdistettu ilkivaltaa.

Nuottasaareen johtavan sillan porttiin on kohdistettu ilkivaltaa.

Uutelan Halkullanniemestä Nuottasaareen johtavan sillan portti on poistettu, siksi osa ulkoilijoista on olettanut, että Nuottasaareen saisi nyt kulkea. Itäisen alueyksikön asemakaavoituksen Vuosaari–Östersundom-tiimin tiimipäällikkö Tuukka Linnas Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta, onko kulkeminen Halkullanniemestä Nuottasaareen nyt sallittua? Onko alueen reitistö jo kunnossa ja onko alueella jotain, mitä pitäisi erityisesti huomioida?

 – Alue ei ole vielä yleistä virkistysaluetta eikä siksi myöskään yleisten alueiden ylläpidossa, vaan sitä ylläpidetään kaupungin omistamina kiinteistöinä, joilla on ollut asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksia. Asuinrakennus on edelleen olemassa, ja se on tarkoitus suojella tulevassa kaavassa. Vapaa-ajan asuinrakennus Nuottasaaresta on purettu ja sen paikalla on sepelikenttä. 

– Koska alue ei nykyisellään ole sovelias vastaanottamaan yleistä virkistyskäyttöä, on kulkua sinne rajoitettu kyltein ja portein. Saarelle johtava silta ei nykyisellään täytä turvallisuusmääräyksiä, joita yleisen alueen sillalta vaaditaan. Myös saaren reitistö täytyy suunnitella ja toteuttaa ennen alueen avaamista, jottei alueen aluskasvillisuus kärsi liikaa. Nuottasaaren sillan porttia ei ole poistettu kohteen isännöitsijän toimesta, vaan vaikuttaa siltä, että porttiin on kohdistettu ilkivaltaa.

 Mikä on alueen kaavoituksen tilanne tällä hetkellä, milloin voisi odottaa päätöksiä?

 – Alueen kaavaluonnos oli nähtävillä loppuvuodesta 2020. Nyt olemme perehtyneet saatuun palautukseen ja kaavaehdotusta valmistellaan parhaillaan. Tämä tarkoittaa muun muassa vaikutusten arvioinnin tarkentamista. Samalla Villa Notsundin nykykuntoa selvitetään vielä tarkemmin. Kaavaehdotus liitteineen on tarkoitus saada valmiiksi ennen kesää. Katsotaan ehtiikö se päätöksentekoon ennen lomia vai vasta syksyllä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Villa Notsund.

Villa Notsund.

– Alueesta saadaan lopulta hieno lisä Vuosaaren virkistysalueisiin! Valmistelu on kestänyt valitettavan pitkään, mutta yritetään saada alue valmiiksi.

Haastattelu: Antti Honkanen
Kuvat: Eero Honkanen