Heteniityntien koulua laajennetaan ja peruskorjataan

Heteniityntien koulu.

Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien 4:n toimipisteelle suunnitellaan lisätiloja 100 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan noin 1 100 bruttoneliötä.

Vuoniityn peruskoulun, johon Heteniityntien koulukin kuuluu, toimitilat ovat kasvaneiden oppilasmäärien takia täynnä ja lisätiloja tarvitaan. Tilapäisten lisätilojen, joiden pitäisi valmistua elokuussa 2020, lisäksi koululle suunnitellaan peruskorjausta ja pysyviä lisätiloja, joiden pitäisi puolestaan valmistua vuosien 2024–26 aikana.

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja nykyisen Heteniityntien toimipisteen piha.

Vuoniityn peruskouluun kuuluvat Heteniityntien lisäksi Koukkusaarentiellä ja Venemestarintiellä sijaitsevat koulut. Vuoniityn peruskoulussa on yhteensä 944 oppilasta. Koulun oppilasmäärä on kasvanut 2018–2019-lukuvuodesta 80 oppilaalla.