Suojatietä korotetaan Retkeilijänkadulla

Vuosaarelainen kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara teki 11.9.2019 valtuustoaloitteen, joka koski Retkeilijänkadun liikenneturvallisuuden parantamista Rastilankalliossa. Aloitteessa ehdotettiin, että Retkeilijänkadulla Matkailijansillan kohdalla olevalle suojatielle asennetaan korotus tai muin toimenpitein parannetaan suojatien turvallisuutta. Tämä siksi, että nopeudet tiellä ovat välillä kovia ja metroasemalle kävelevät kokevat olonsa turvattomaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut lausunnon tehdystä valtuustoaloitteesta. Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

”Retkeilijänkatu on tonttikatu, jolla vuorokauden keskimääräinen ajoneuvoliikenteen määrä on 2 750 ajoneuvoa/vrk. Sallittu ajonopeus kadulla on 30 km/h. Liikenne on pääosin alueen asukkaiden tuottamaa.

Meri-Rastilan kaavoitustyössä on tutkittu alueen liikenneturvallisuuden parantamista. Matkailijansillan kohdalla suuri määrä jalankulkijoita ylittää kadun päivittäin metroasemalle. Aloitteessa mainitun suojatien kohdalta ei ole tilastoitu jalankulkijoille tai pyöräilijöille sattuneita onnettomuuksia, mutta myös suunnittelijoiden saaman palautteen mukaan se koetaan turvattomaksi.

Kyseinen suojatie on suunniteltu korotettavaksi Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan liittyvässä liikennesuunnitelmassa. Suunnitelman nähtävillä olo 17.9.–16.10.2019 ei tuottanut korotettua suojatietä koskevia muistutuksia, joten hidaste toteutetaan kaavan tultua voimaan.”