Skatanniementien veneiden talvitelakointialueen luonnokset esillä

Suunniteltu talvitelakointialue on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla. Se on Vuosaaren golfkentän vieressä Vuosaarenlahden pohjukassa.

Suunniteltu talvitelakointialue on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla. Se on Vuosaaren golfkentän vieressä Vuosaarenlahden pohjukassa.

Helsingin kaupunki laatii suunnitelmia Skatanniementien veneiden talvitelakointialueesta. Suunnitelmaluonnokset esitellään asukkaille keskiviikkona 15.1.2020 kello 16–18 Vuosaaren Vuotalossa, Mosaiikkitori 2, kokoustila 1. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Suunnitelmat ovat esillä verkossa 15.–28.1.2020.

Puistoalueen suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Puistosuunnitelmat laaditaan kaavan mukaiselle venetelakka-alueelle, yleiselle pysäköintialueelle, väliaikaiselle ajoyhteydelle sekä virkistys- ja retkeilyalueelle sijoittuvalle hulevesien käsittelyalueelle. Skatanniementien veneiden talvitelakointialueen suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisesti myöhemmin toteutettavan Skatanniementien rakentaminen.

Puistosuunnitelmat valmistuvat keväällä 2020 ja rakennustyöt alueella on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020. Ennen puistosuunnitelman hyväksymistä se on esillä kahden viikon ajan Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä (Sörnäistenkatu 1) ja verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Esilläolosta ilmoitetaan lehdessä ja kirjeitse suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistyksille.

Puistosuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta, kohdasta kaupunkiympäristölautakunnan päätösasiakirjat: bit.ly/2urMnCL