Meri-Rastilan itäosan kaava kahdeksi viikoksi pöydälle lautakunnassa

Meri-Rastilan itäosan asemakaava.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava on edennyt päätöksentekoon. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan 21.1.2020 ja päätti jättää asian pöydälle kahdeksi viikoksi. Asemakaava kattaa Halkaisijantien, Meri-Rastilan tien ja Harbonkadun ympäristön kerrostalokortteleita sekä Pohjavedenpuiston, Ison Kallahden puiston ja Ullaksenpuiston.

Asemakaavassa esitetään uusien asuintalojen rakentamista nykyisille tonteille ja viheralueiden reunoille. Asuntoja tulisi noin 2 000 uudelle asukkaalle. Asuntojen lisäksi kaava mahdollistaa myös uusien julkisten palveluiden ja liiketilojen rakentamisen alueelle.

Vuoden 2017 luonnokseen verrattuna kaavasta on vähennetty jonkin verran rakentamista viheralueiden reunoilta. Pysäköintitaloille on löydetty aiempaa paremmat sijainnit. Kaavaehdotus mahdollistaa aiempaa useamman asuintalon korvaamisen uudella rakennuksella. Rakennusten julkisivujen käsittelyyn sekä tonttien vehreyteen ja kallioalueiden säilyttämiseen liittyviä määräyksiä on tarkennettu. Osalle rakennuksista on lisätty velvoitteita käyttää puuta rakennusmateriaalina. Myös uusiutuvia energiamuotoja tuetaan kaavaratkaisuilla. Kävelyn ja pyöräilyn reitistön toimivuutta on kehitetty edelleen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Vuotien viereiseen Pohjavedenpuistoon suunniteltuja taloja.

Vuotien viereiseen Pohjavedenpuistoon suunniteltuja taloja. Havainnekuva: Helsingin kaupungin asemakaavoitus 

Kaupunkiympäristölautakunta jätti 21.1. kokouksessaan kaavaehdotuksen vuosaarelaisjäsen Nuutti Hyttisen (ps.) ehdotuksesta vielä kahdeksi viikoksi pöydälle. Seuraavan kerran lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 4.2.

– Kokouksesta puuttuivat aikataulukiireiden takia demareiden itähelsinkiläisjäsenet Jape Lovén ja Eveliina Heinäluoma, joten katsoin asian siirtämisen välttämättömäksi, Nuutti Hyttinen sanoi.

– Katsomme, millaisia parannustarpeita kaavassa on. Esitämme seuraavassa kokouksessa tarpeellisiksi katsotut vastaesitykset.

– Selkeä, jo tunnistettu tarve, jonka nostin jo lautakunnassa esiin, on ainakin varmistaa alueen sote-palveluiden sekä päiväkotien ja koulujen kyky vastata kasvavaan asiakasmäärään. Tämän lisäksi kaavoituksessa tulisi varmistaa viheryhteyksien, asukkaille tärkeiden viheralueiden ja tärkeimpien luontoarvojen säilyminen, Nuutti Hyttinen totesi Vuosaari-lehdelle.

Jos lautakunta hyväksyy kahden viikon kuluttua kokouksessaan kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen. Lopullisesti asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Meri-Rastilan länsiosan kaavaehdotus hyväksyttiin lautakunnassa syyskuussa 2019. Kaavaehdotus viimeistellään muistutusten ja lausuntojen pohjalta ja se tuodaan tarkistettuna ehdotuksena uudelleen lautakunnan käsittelyyn näillä näkymin kevään 2020 aikana.

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan suunnitteluaineistoon voi tutustua hankekortissa.

MUOKATTU: Juttuun lisätty Nuutti Hyttisen kommentit 28.1.2020 kello 14.50.