Veneiden talvitelakointipaikan suunnittelusta Uutelaan luovutaan

Helsingin kaupunki tiedotti 17.2., että se keskeyttää Skatanniementien veneiden talvitelakointialueen suunnittelun. Suunnitelman tavoitteena oli rakentaa veneiden telakointialue Uutelaan, Vuosaarenlahden ja Porslahden venesatamien länsipuolelle. Venesatama-alueeksi asemakaavoitettu alue sijaitsee Uutelan kaava-alueen pohjoisreunalla.

Suunnitelmassa esitettiin rakennettavan noin yhden hehtaarin alueelle eri kokoisten veneiden talvisäilytyspaikkoja noin 170 kappaletta aidattavalle kenttäalueelle. Alue olisi toiminut kesäaikaan autojen pysäköintialueena.

Suunnittelualue on nykyisellään lähes kokonaisuudessaan loivasti pohjoiseen päin viettävää havupuuvaltaista vanhaa sekametsää. Suunnittelualueelta on tehty luontoselvityksissä muun muassa havaintoja lahokaviosammalesta. Lahokaviosammal on rauhoitettu, äärimmäisen uhanalainen ja luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji. Lahokaviosammal on EU:n luontodirektiivin, liitteen II mukaan suojeltava laji, mikä edellyttää sen elinympäristöjen säilyttämistä. Luontoselvitykset ovat valmistuneet ja tarkentuneet asemakaavan valmistumisen jälkeen, minkä takia asemakaava on paikoin ristiriidassa nykyisten luontoarvojen kanssa.

Edellä mainituista syistä hanke on päätetty keskeyttää. Helsingin kaupunki jatkaa selvitystyötä veneiden talvisäilytyspaikkojen sijoittamiseksi muualle.