Kiviä ruvetaan poistamaan Aurinkolahden uimarannalta

Tuhansia hiekkakakkuja ilmestyi Aurinkolahteen.

Aurinkolahden uimarannan edustalla oleva Viilipunkka oli ennen uimarannan rakentamista erillinen kalliosaari.

Aurinkolahden uimarannan edustalta ruvetaan poistamaan uimista haittaavia kiviä. Kivien poistaminen on OmaStadi-hankkeen toteutusvaiheeseen päässeitä kohteita. Samalla yritetään muuttaa myös ranta-alueen virtausta niin, ettei rannan hiekka jatkossa liikkuisi ja paljastaisi lisää kiviä uimareiden harmiksi. Koko hankkeen budjetti on 50 000 euroa.

Aurinkolahden rannan alla oleva maakerros on moreenia, joka on täynnä kiviä. Vesi on muokannut sen luonnolliseen muotoonsa, ja päälle tuotu hiekka ei siinä pysy: veden virtaukset vievät hiekkaa pois paljastaen pohjan kiviä.

OmaStadi-hankkeen aluksi rannan edustan vesialue luodattiin, mistä pääteltiin hiekan pakeneminen syitä. Ranta on kaksiosainen: se jakautuu venesatamaa suojaamasta aallonmurtajasta Viilipunkka-kallioon ja edelleen Suorttio-niemeen. Lännessä oleva aallonmurtaja ei suojaa rantaa samalla tavalla kuin Suorttio-niemi. Katselmuksessa huomattiinkin uimarannan länsireunan erosioituneen mereen itäpuolta voimakkaammin.

Rannan vesi nousee ja laskee pitkin vuotta, ja veden laskiessa rannan länsilaitaan vaikuttaa muodostuvan hiekkaa pois kuljettava virtaus.

Nyt kun kiviä poistetaan, täytetään niillä aallonmurtajan vieressä oleva suurempi, noin 2,5 metriä syvä kuoppa, johon hiekkaa pois vievä virtaus muodostuu. Näin toimimalla rannan virtaus tasoittuu ja hiekka toivottavasti pysyy jatkossa kivien peittona.

Rannan kivet poistetaan varovasti kaivinkoneella niin, että päätä suuremmat kivet poistetaan lukuun ottamatta rannan suurimpia lohkareita. Työt painottuvat uimarannan länsiosan länsireunaan.

OmaStadi-hankkeiden etenemistä voi seurata internetissä: omastadi.hel.fi/results