Kurkimoisioon suunniteltuja kerrostaloja voi nyt kommentoida

Karttakuvassa näkyy alueen rakennussuunnitelmia.

Karttakuvassa näkyy alueen rakennussuunnitelmia.

Kurkimoisioon korttelin 54144 rakentumattomille tonteille suunnitellaan asuinkerrostaloja. Asuntokerrosalaa on yhteensä 16 800 k-m² . Asukasmäärän lisäys on noin 350 asukasta. Alueen suunnitelmiin voi tutustua täällä.      

Asemakaavan muutos koskee Kurkimoision aluetta, joka sijaitsee Pohjois-Vuosaaressa. Helsingin kaupunki omistaa kokonaan kaavoitettavan alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisu on tehty, koska alueella olevia rakentumattomia kaupungin tontteja koskien on myönnetty suunnitteluvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille.  Lisäksi asuinrakennukset on pyritty sijoittamaan huolellisesti vaativaan rinnemaastoon, jotta alueen avokalliopintoja sekä puustoa voidaan kallion lakialueella säilyttää.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuvassa vasemmalla on Mustavuori. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Havainnekuvassa vasemmalla on Mustavuori. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Asemakaavaehdotuksesta voi jättää mielipiteen

Asemakaavaehdotus on nähtävillä internetsivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Muistutusaika on 25.6.–24.7.2020. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat jättää postinsa kaupungintalon (Pohjoisesplanadi 11–13) aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Kaupungintalon aula on avoinna ma–pe klo 8–16.