Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista saatiin runsaasti palautetta

Vuosaaren silta.

Vuosaaren silta. Kuva Eero Honkanen

Vartiokylänlahden alueelle viimeistellään kesän aikana suunnitteluperiaatteet, jotka menevät syksyllä päätöksentekoon. Vartiokylänlahdelle on tulossa uusia ja täydentyviä asuinalueita Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmin Rastilan kartanon alueelle. Suunnittelussa tärkeitä ovat myös lahden ympäristön luonto, reitit ja palvelut. Keväällä suunnitteluperiaatteista pyydettiin palautetta asukkailta ja sitä saatiin runsaasti. Kerrokantasi-kyselyn kautta tuli 758 kommenttia.

Asukkaat arvostavat Vartiokylänlahden luontoa ja virkistysmahdollisuuksia

Kaupunkilaiset osallistuivat kevään aikana aktiivisesti suunnitteluperiaatteiden kommentointiin. Palautetta saatiin niin verkkokyselyn kautta kuin myös yhteydenottoja sähköpostitse ja puhelimella. Palautteessa korostui huoli Vartiokylänlahden luonnosta ja virkistysmahdollisuuksista, kun uusia asuinalueita suunnitellaan alueelle.

Erityisesti Meri-Rastilan metsän säilyttämisen ja rakentamisesta luopumisen puolesta tuli paljon kannanottoja. Uuden asuinalueen rakentamista toivottiin siten, että rakentamisessa voitaisiin säilyttää mahdollisimman paljon metsää ja pitää rannat kaikkien käytössä. Paljon kysymyksiä ja mielipiteitä tuli erityisesti leirintäalueen tulevaisuudesta. Samoin veneilystä, liikenteen määrän kasvusta, joukkoliikenteen kapasiteetista, rakentamisen korkeudesta ja määrästä sekä palveluista ja työpaikoista.

Suunnitteluperiaatteiden palautteeseen voi tutustua tarkemmin yhteenvedossa. Vartiokylänlahden hanketta voi seurata karttapalvelussa, jossa hankkeen tiedot ovat koottuna.

Suunnitteluperiaatteet viimeistellään kesällä ja menevät päätöksentekoon syksyllä

Saadun palautteen pohjalta suunnitelmaa vielä tarkastellaan ja viimeistellään kesän aikana. Suunnitteluperiaatteita tarkennetaan vielä muun muassa Puotilanrannassa Meripellontien pohjoispuolella sekä Vuosaaren sillan itäpäässä. Kesäkuussa valmistuneen kaupunkiekologisen suunnitelman pohjalta suunnitteluperiaatteita kehitetään niin, että rakentamisen haittavaikutuksia metsän ja rantojen luontoon pystytään huolellisella suunnittelulla lieventämään.

Valmis suunnitelma viedään kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi syksyllä, arviolta syys–lokakuussa.