Asuintorneille rakennusluvat

Aromikujan alue kaakosta katsottuna. Havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Aromikujan alue kaakosta katsottuna. Havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto on myöntänyt rakennusluvat Paulig Oy:lle (c/o As Oy Helsingin Sitadelli 1 ja Sitadelli 2/Bonava Suomi Oy).  Sitadelli 1 on 14-kerroksinen asuinrakennus ja Sitadelli 2 on 16-kerroksisen asuinkerrostalo.

Rakennuskohteet sijaitsevat ns. Aromikujan pilvenpiirtäjäkorttelissa osoitteissa Vuotie 49a ja 49b. Lupajaosto toteaa lausunnossaan, että poikkeamiset asemakaavasta ovat vähäiset ja perustellut eikä rakennushankkeella tai poikkeamisilla ole vaikutusta naapurin huomautuksessa esille ottamiin varjostusvaikutuksiin. Lupajaoston mukaan rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Näkymä Cirruksesta Aromikujan pilvenpiirtäjäkortteliin. Kuva: Pentti Vuoripalo

Näkymä Cirruksesta Aromikujan pilvenpiirtäjäkortteliin.
Kuva: Pentti Vuoripalo