Vuosaaren aluesuunnitelma nähtävillä 26.10. saakka

Aluesuunnitelman luonnos oli kommentoitavana Kerro kantasi -verkkopalvelussa 11.5.–7.6.2020. Kyselystä saatu palaute on otettu suunnitelmaa laadittaessa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Palautteen perusteella päivitetty aluesuunnitelma ja vuorovaikutusraportti ovat esillä kaupunkiympäristön verkkosivulla 13.–26.10.2020 osoitteessa: www.hel.fi/aluesuunnitelmat > Vuosaaren aluesuunnitelma.

Palautetta suunnitelmasta voi antaa 26.10.2020 asti. Tämän jälkeen suunnitelma-aineisto viimeistellään ja se viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Aluesuunnitelman vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, ja se laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.