Lautakunta päätti säästää Rastilanrannan metsän rakentamiselta ja kehittää leirintäaluetta

Litorina-meren rantakivikko ja lohkareikko.

Komea Litorinameren rantakivikko ja lohkareikko sijaitsee Rastilanrannassa Meri-Rastilan puolella. Kuva: Antti Honkanen

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 20.10. kokouksessaan, että Meri-Rastilassa, Vartiokylänlahdella sijaitsevan Rastilanrannan osa-alue poistetaan Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden piiristä. Tämä tarkoittaa, että Meri-Rastilan länsirannan arvokas luontoalue säästyy ainakin pitkäksi aikaa rakentamiselta. 

Lautakunnan jäsenten Anni Sinnemäen (vihr.) ja Risto Rautavan (kok.) vastaehdotus Rastilanrannan poistamisesta suunnitteluperiaatteiden piiristä hyväksyttiin yksimielisesti. Jos suunnitteluperiaatteet olisi hyväksytty ilman Rastilanrannan poistamista niiden piiristä, rakentaminen Rastilanrannassa olisi voinut alkaa arviolta vuonna 2025 ja alueelle olisi rakennettu taloja noin 2 300 asukkaalle. Uusien rakennusten kerrosalapotentiaali olisi ollut noin 120 000 k-m2. Meri-Rastilan länsirannasta on aiemmin laadittu osayleiskaava, joka on edelleen voimassa. Lautakunnan päätös tarkoittaa, että Rastilanrannan suunnittelua ei jatketa. Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden alueella asuinrakentamisen suunnittelua jatketaan nyt Puotilanrannan osalta.

Samassa 20.10. pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti myös lautakunnan jäsenten Sirpa Asko-Seljavaaran (kok.) ja Atte Kalevan (kok.) vastaehdotus, jonka mukaan ”lautakunta pitää tärkeänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Rastilan leirintäalue.

Rastilan leirintäalue.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tehtiin myös vastaehdotus, joka olisi läpimennessään saattanut vähentää Meri-Rastilan luontoalueille kohdistuvaa rakentamista. Ehdotuksessa, jonka olivat tehneet Nuutti Hyttinen (ps.) ja Atte Kaleva (kok.)  todettiin: ”Lautakunta päättää, että asukkaille tärkeille luontoalueille, kuten Meri-Rastilan rantametsään rakentamisen sijasta tutkitaan mahdollisuudet kattaa Vuotie ja metrorata ja osoittaa täydennysrakentamista kansirakenteen päälle.”

Tämä vastaehdotus ei kuitenkaan mennyt läpi, vaan alkuperäinen ehdotus voitti täpärästi äänin 5-4. Alkuperäistä ehdotusta kannattivat Risto Rautava (kok.), Laura Rissanen (kok.), Anni Sinnemäki (vihr.), Osmo Soininvaara (vihr.) ja Heta Tuura (vas.). Vastaehdotuksen kannattajiin kuuluivat Eveliina Heinäluoma (sd.), Nuutti Hyttinen (ps.), Atte Kaleva (kok.) ja Jape Lovén (sd.). Tyhjää äänestivät Sirpa Asko-Seljavaara (kok.), Mia Haglund (vas.), Amanda Pasanen (vihr.) ja Tuomas Rantanen (vihr.).

Lautakunnan kokouksessa päätettiin myös hyväksyä Meri-Rastilan länsiosa tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus, jonka myötä Meri-Rastilan länsiosaan tulee uusia asuntoja pääosin rakennetulle alueelle noin 2 400 asukkaalle.