Merikorttikujan täydennysrakentaminen

Merikorttikuja 6:n uudet talot.

Havainnekuva Kallvikintien varteen tulevista taloista Merikorttikuja 6:n tontilla. Havainnekuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Vuosaaressa osoitteessa Merikorttikuja 6 suunnitellaan täydennysrakentamista. Tontin omistaja Fastighets Ab Babord on hakenut oikeutta lisärakentamiselle.

Uutta asuinrakennusoikeutta on tulossa 9 900 k-m² ja uutta liiketilaa vähintään 200 k-m². Tontinomistajan tarkoitus on toteuttaa liiketilaa noin 300 k-m². Tontin ja Kallvikintien välistä puistoa liitetään asuinkerrostalojen korttelialueeseen 1 390 m². Asukasmäärän lisäys on noin 200–250.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu likimääräinen alueen osa siirretään tontin eteläpuolelle puistoksi jäävälle alueelle.

Kaupungin ja tontin omistajan kesken on tekeillä maankäyttösopimus, jota Helsingin kaupunkiympäristölautakunta puoltaa.