Helsingin väkiluku ylittää 700 000 asukasta vuonna 2027

Väestönkasvu Helsingissä alueittain 2019–2035.

Väestönkasvu Helsingissä alueittain 2019–2035.

Helsingin kasvun ennustetaan jäävän tänä vuonna alle 5 000 asukkaan, kun 2010-luvulla kasvu on ollut keskimäärin 7 000 asukasta vuodessa. Kasvun oletetaan palautuvan lähelle tavanomaista jo ensi vuonna, ja Helsingin väkiluvun ennustetaan ylittävän 700 000 asukkaan rajan vuonna 2027. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020–2060 – Ennuste alueittain 2019–2035.

Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väestö kasvaa nykyisestä 653 835 asukkaasta 700 000 asukkaaseen vuonna 2027. Vuonna 2050 väkiluku on 820 000 ja vuonna 2060 saavutetaan 860000 asukasta. Nopean kasvun vaihtoehto on 90 000 asukasta suurempi ja hidastuvan kasvun vaihtoehto 60 000 pienempi kuin perusvaihtoehto vuonna 2060.

Koronaepidemian vuoksi Helsingin kasvu jää tänä vuonna alle 5 000 asukkaan, mutta perusvaihtoehdossa oletetaan jo ensi vuonna kasvun palautuvan lähelle tavanomaista. Vuosina 2021–2030 Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi ennustetaan 6 250 asukasta, kun 2010-luvulla keskimääräinen kasvu oli 7 000 asukasta vuodessa.

Helsingin seudulla ennusteen perusvaihtoehdon mukaan väestö kasvaa kahteen miljoonaan asukkaaseen vuonna 2056. Vuoden 2019 lopussa Helsingin seudulla oli 1,51 miljoonaa asukasta.

Varhaiskasvatusikäisiä ennustetaan olevan tuhat nykyistä vähemmän vuonna 2022, ja nykyinen taso saavutetaan uudestaan vasta vuonna 2026. Peruskouluikäisten määrä sen sijaan kasvaa 5 500 lapsella vuoteen 2025 mennessä.

65–74-vuotiaiden määrä kasvoi 2010-luvulla, mutta on nyt pysähtynyt. Vastaavasti yli 75-vuotiaiden määrä alkaa kasvaa nopeasti. Jo kymmenessä vuodessa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 22000 asukkaalla eli lähes 50 prosentilla.

Helsingin ennustetaan menettävän vuosittain 3 000–3 500 asukasta muuttotappiona seudun muihin kuntiin, mikä vastaa vuosien 2000–2019 keskimääräistä tasoa.

Tärkeimmät kasvualueet vuoteen 2035 asti laaditun alueittaisen väestöennusteen mukaan ovat suurilla projektialueilla Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja muualla Laajasalossa sekä Jätkäsaaressa.

Muita kasvualueita ovat Vuosaari, Malmin entisen lentokentän alue, Hernesaari ja Lauttasaaren–Koivusaaren alue.

Helsingin 36 500 hengen ruotsinkielisen väestön ennustetaan kasvavan 42 000:een vuoteen 2050 mennessä. Väestöosuuden ennakoidaan kuitenkin laskevan nykyisestä 5,6 prosentista 5,2 prosenttiin. Ruotsinkielistenkin varhaiskasvatusikäisten lasten määrä vähenee hieman lähivuosina, mutta palaa nykytasolle 2020-luvun lopulla. Peruskouluikäisten lasten määrän kasvu saavuttaa huippunsa 2024 mennessä.

Ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan erityisesti Keskisessä, Eteläisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä.