Helsinki laatii itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmaa – luonnosta voi kommentoida netissä

Kallioita Hattusaaren eteläkärjessä.             Kuva: Sofia Kangas

Kallioita Hattusaaren eteläkärjessä. Kuva: Sofia Kangas

Helsingin itäiseen saaristoon laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa saariston virkistyskäyttöä ja mahdollistaa yhä useammalle pääsy Helsingin kaupungin omistamiin hienoihin saarikohteisiin. Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida Kerro kantasi -verkkokyselyssä 13.12.2020 asti.

– Helsingin itäisen saariston virkistyskäyttö on ollut saarten määrään ja alueen laajuuteen nähden toistaiseksi vähäistä. Hoito- ja kehittämissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on lisääntyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen sekä ratkaisujen etsiminen siihen, miten saariston potentiaalia voidaan hyödyntää kestävällä tavalla, maisema-arkkitehti Sofia Kangas Helsingin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta kertoo.

Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa kuvataan, miten aluetta tulee jatkossa suunnitella ja kehittää niin, että alueen arvot turvataan sekä määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet ja hankkeet. Suunnitelmassa käsitellään muun muassa saarten saavutettavuuden ja rantautumismahdollisuuksien parantamista, maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja luontoarvojen turvaamista, retkeilypalveluiden, reittien ja opastuksen kehittämistä sekä saarten hoitoa ja ylläpitoa. Luontoarvoiltaan herkimmille saarille ja saarten osille ei osoiteta virkistyspalveluita.

Luonnosta voi kommentoida 13.2020 saakka osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/itainen-saaristo-2020 Saadun palautteen perusteella luonnosta muokataan tarpeen mukaan. Hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistuu vuonna 2021, minkä jälkeen se viedään kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.