HSL kilpailutti lähibussilinjoja

Kilpailussa oli tarjolla lähibussilinjoja eri puolilta pääkaupunkiseutua. Kiinnostus linjoihin oli huomattavan suurta, sillä tarjouksen jätti peräti yksitoista liikennöitsijää.

HSL:n lähibussilinjojen kilpailutuksen ovat voittaneet Nurmijärven Linja ja Taksikuljetus. Nurmijärven Linja liikennöi vuoden 2022 alusta lähtien seitsemää Länsi-Helsingin lähibussilinjaa. Taksikuljetus puolestaan liikennöi ensi vuoden alusta alkaen yhteensä viittätoista Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä Itä-Helsingin lähibussilinjaa.

– Kiinnostus lähibussilinjoihin oli suurempaa kuin HSL oli odottanut, sillä tarjouksia tuli peräti yhdeltätoista liikennöitsijältä, osastonjohtaja Tero Anttila HSL:stä kertoi.

– Näyttää siltä, että lähibussilinjat ovat sopivia tarjouksen tekemisen kohteita pienille ja keskisuurille liikennöitsijöille. Tarjouskilpailut ratkaistiin melko pienillä marginaaleille, mikä kertoo kilpailun toimivan, Tero Anttila kommentoi.

Lähibussilinjoille tulee kilpailutuksen tuloksena kaiken kaikkiaan 18 uutta bussia. Koska linjat on suunniteltu etenkin ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten tarpeisiin, kaikki niillä kulkevat autot ovat matalalattiaisia pikkubusseja.

HSL:n hallitus vertaili tarjouksia kilpailuttamisperiaatteidensa mukaisesti arvioiden niiden kokonaistaloudellista edullisuutta.

– Mukana olleen liikenteen kustannukset laskevat jonkin verran nykyliikenteestä, Anttila sanoo.

Kilpailussa mukana olleen liikenteen osuus on noin 1,5 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja 0,8 prosenttia linjakilometreistä.

HSL:n järjestämässä liikenteessä ajetaan vuodessa kaiken kaikkiaan noin 91 miljoonaa linjakilometriä ja liikenteeseen tarvitaan arkisin noin 1 200 autoa.

Seuraavilla Vuosaaren  linjoilla liikennöitsijänä toimii 1.1.2022 alkaen Taksikuljetus Oy:
– 813 Vuosaari (M)–Merikorttikuja.
– 814 Vuosaari (M)–Pohjoinen ostoskeskus.
– 815 Vuosaari (M)–Isonvillasaarentie.
– 816 Vuosaari (M)–Kallahdenniemi.
– 817 Vuosaari (M)–Ramsinranta.
– 818 Vuosaari (M)–Vuosaaren satama–Mellunmäki (M).