Eija Loukoila in memoriam

Eija Loukoila s. 16.6.1951 Oulu, k. 16.1.2021 Helsinki.

Eija Loukoila s. 16.6.1951 Oulu, k. 16.1.2021 Helsinki.

Vuosaarelaisten puolestapuhuja, ekonomi Eija Loukoila kuoli Helsingissä 16. tammikuuta 2021. Eija olisi kesäkuussa viettänyt 70-vuotissyntymäpäiviään.

Eija syntyi Oulussa 16.6.1951 ja kasvoi työläiskodissa äitinsä ja sisarensa kanssa. Koulutusta arvostava äiti piti huolen lasten kouluttautumisesta, ja Eijakin kävi Oulussa oppikoulun ja lukion. Vuonna 1971 Eija muutti Helsinkiin ja aloitti opinnot Kauppakorkeakoulussa valmistuen ekonomiksi. Valmistumisensa jälkeen Eija työskenteli muun muassa Näkövammaisten liitossa ja CP-liitossa ja teki pitkän työuran markkinoinnin parissa mainostoimisto Viherjuuressa sekä mediatoimisto Dagmar Oy:ssa. Viimeiset työvuotensa Eija toimi yksityisyrittäjänä toteuttaen tutkimuksia asiakasyrityksilleen ja ollen myös pidetty markkinoinnin kouluttaja.

Helsinkiin muutettuaan Eija asui Vuosaaressa kuolemaansa saakka. Vuosaaresta tuli Eijalle tärkeä ympäristö niin ihmisineen kuin luontokohteineen, joiden olemassaolon puolesta Eija puhui loppuun asti. Monelle vuosaarelaiselle Eija oli tuttu kasvo tapahtumissa, kuntosalilla, lenkkipoluilla ja Columbuksessa. Eija lähti mukaan Vuosaari-Seuran toimintaan ja oli seuran puheenjohtaja vuosina 1999–2002. Kaupungin kanssa neuvottelevassa Vuosaari-toimikunnassa Eija oli jäsenenä aina tähän päivään asti.

Halu toimia vuosaarelaisten puolestapuhujana saatteli Eijan kunnallispolitiikkaan, jossa hän Vasemmistoliiton edustajana toimi lautakunnissa, varavaltuutettuna ja valtuutettuna yhteensä 20 vuotta vuoteen 2017 saakka. Eijan lempilapsi oli kaupunkisuunnittelulautakunta, jossa hän istui neljä kautta. Kunnallispolitiikassa Eija halusi edistää erityisesti Vuosaaren ja koko Helsingin asukkaiden hyvinvointia ja oikeudenmukaista kohtelua sekä järkevää rakentamista ja luontokohteiden säilyttämistä. Edustustehtävissä hän koki tärkeäksi nimenomaan asukkaiden kuuntelemisen ja heidän puolestaan puhumisen. Eija puolusti Vuosaaren viheralueita ja palveluita, sekä asukkaiden turvallisuutta esittämällä esimerkiksi suojatien lisäämistä Leikosaarentielle, hidasteiden rakentamista Punakiventielle ja puiden maltillista kaatamista suojellulta Kallahdenharjulta tien leventämisen yhteydessä. Vuosaaren asioiden edistäminen huomioitiin myös yhdistyksissä, Eija valittiin Vuoden vuosaarelaiseksi vuonna 2003 ja Vuosaaren Vuokoksi vuonna 2014.

Aktiivisten vuosien aikana Eija ehti olla mukana myös muun muassa Urheilutalon ja Helsingin Yrittäjien hallituksessa, taloyhtiön toiminnassa ja käräjäoikeuden lautamiehenä vain muutamia mainitaksemme.

Eläkkeelle jäädessään Eija ei hakeutunut enää kunnallispolitiikkaan, vaikka toimikin edelleen erilaisissa työryhmissä. Hän osallistui aktiivisesti eläkeläisyhdistyksen ja sen aluejärjestön toimintaan. Eija toimi myös Lions Club Soihduissa ja huolehti Vuosaaren Markkinoiden järjestämisestä. Soihdut muistavat Eijan markkinoiden sieluna, joka tunsi kauppiaat ja verkostot, ja oli aina paikalla organisoimassa ja käytännön työssä. Markkinoista tuli Soihtujen yhteisöllinen tapahtuma ja merkittävä varainkeruumuoto vuosaarelaisten lasten, nuorten ja vanhusten tukemiseen.

Vapaa-ajalla Eija nautti matkustelusta, luonnossa liikkumisesta, kasvimaan hoidosta ja läheisten seurasta. Eijalla oli kaksi lasta ja avioliiton kautta kaksi bonuslasta sekä yhteensä viisi lastenlasta. Lapset ja lapsenlapset olivat tärkeitä, samoin lukuisat ystävät ja kotona olevat kaksi kissaa. Eija kävi teatterissa, konserteissa ja näyttelyissä ystäviensä ja lastensa kanssa. Lapissa Salla muodostui Eijalle tärkeäksi paikaksi, ja Eija vietti siellä vuosittain useamman viikon nauttimassa Lapin tuntureista ja ruskasta syysaikaan.

Eija muistetaan hyvänä keskustelukumppanina, jonka kanssa pystyi sopimaan yhteisistä asioista yli puoluerajojen. Eija oli aina valmis auttamaan ystäviään ja huolehti yhteisistä asioista. Eijalla oli suuri sosiaalinen sydän.

Teksti: Eija Loukoilan tyttäret Anne Koski ja Tiina Rämet