Vuosaarta koskevia OmaStadi-ehdotuksia

OmaStadin osallistuvaan budjetointiin on tullut paljon Vuosaarta koskevia tai Vuosaarta sivuavia ehdotuksia. Ohessa joitakin niistä. Viime lehdessä ehdotusten perässä oli äänimääriä. Ne olivat virheellisiä, sillä ehdotuksista äänestetään vasta syksyllä. Silloin selviää, mitkä kaupunkilaisten ehdotuksista etenevät toteutukseen. Ehdotuksiin voi tutustua täällä.

Lasten liikennekaupunki (liikennepuisto) Vuosaareen

Lasten liikennekaupungit (/-puistot) ovat erinomaisia paikkoja lapsille oppia liikennesääntöjä ja toisten huomioon ottamista sekä hyviä käytöstapoja. Lisäksi lapset saavat liikuntaa ja raitista ilmaa. Liikennekaupungit sopivat kaikenlaisille lapsille taustatekijöihin kuten sukupuoleen tai perheen varallisuuteen katsomatta. Liikennekaupunkeja on Suomessa useita. Helsingissä on yksi, Laaksossa. Tämä liikennekaupunki on hyvin suosittu ja sen myötä usein ruuhkainen. Lisäksi se on hieman vaikeasti saavutettavissa. Näin ollen ehdotan, että Helsinkiin rakennetaan toinenkin lasten liikennekaupunki, ja tämä uusi rakennetaan Vuosaareen. Luontevin paikka voisi olla Vuosaaren liikuntapuiston yhteydessä. Siellä on tilaa, ja sinne on muutakin harrastetoimintaa keskitetty.

Konkreettisesti pitäisi selvittää, kuinka suuri alue liikennekaupungille vaaditaan, suunnitella se ja tietysti rakentaa. Hyvin suunniteltuja liikennekaupunkeja on Helsingin Laakson lisäksi mm. Turun Kupittaalla sekä Porin Kirjurinluodolla, näistä voisi hakea mallia. Rahoitusta tarvitaan suunnittelu- ja rakennustyön lisäksi ylläpitoon. Liikennekaupunki vaatii kalustoa, kuten ajoneuvot, liikennevalot ja -merkit jne. Lisäksi tietysti henkilökuntaa. Näistä kaikista kaupungilla onkin jo kokemusta, kun kerran yhtä liikennekaupunkia jo ylläpidetään, eli budjetin suunnittelu olisi varmasti melko helppoa. Vuosaaren liikennekaupungissa olisi hyvä olla samanlaista ohjattua toimintaa kuten Laaksossa, mutta myös ns. vapaan ajon päiviä eli perhepäiviä.

Omasta mielestäni liikennekaupunkiin voisi jopa harkita kaupallistakin yhteistyötä, vähän kuten kaupunkipyörillä on (”Alepa-fillarit”). Eli esim. siten, että yritykset voisivat ”ostaa” oman liikennekaupungin ajoneuvon, joka teipattaisiin yhteistyöyrityksen mainoksilla. Tämä toisi osan rahoituksesta tarvittaessa. Uskon, että jopa vuosaarelaisista paikallisista yrityksistä voisi löytyä useita liikennekaupungin tukijoita.

Ehdotuksen tekijät: Laura Ahola.

Levähdys- ja leikkipaikka Vartiokylänlahdelle

Vartiokylänlahden rantareitti on helsinkiläisten suosima ulkoilukohde aivan merenrannan tuntumassa. Reitti on kuitenkin kapea, eikä sen varrella ole juuri pysähdyspaikkoja varsinkaan Rastilan puolella. Etenkin ikääntyneet tarvitsisivat levähdyspenkkejä. Lapsiperheet hyötyisivät taas leikkipaikasta, joista Rastilan pientaloalueella on puutetta.

Ehdotus on, että rakennetaan Vartiokylänlahden rantareitin varrelle pieni levähdys- ja leikkipaikka. Sopiva sijainti paikalle on Lokitien venesataman pohjoispuolella, jossa on yleiseen virkistyskäyttöön kaavoitettua aluetta. Nykyisin tuo kaupungin omistama alue on poisrajattu julkisesta käytöstä pensasaidoin. Tavoitteena on ottaa aidosti kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäyttöön merkittävä kaupungin omistama viheralue aivan merenrannan tuntumasta Vartiokylänlahden rantaraitin varrelta.

Levähdys- ja leikkipaikkaa rakennettaessa pensasaitoja siirretään alueen taloyhtiöiden tonttien ulkorajoille samalla avaten sopiva osuus levähdys- ja leikkipaikkaa ympäröivää nurmikenttää kaupunkilaisten käyttöön. Toteutuksessa huomioidaan rannan asukkaat suhteessa muihin virkistysalueen käyttäjiin. Rahoitusta tarvitaan levähdys- ja leikkipaikan rakentamiseen ja materiaaleihin sekä pensasaitojen siirtämiseen liittyviin maatöihin. Myöhempi ylläpito tulee kaupungin perusbudjetista. Leikkipaikalle rahoitetaan keinuja ja kiipeilyteline sekä muutama puistonpenkki.

Ehdotuksen tekijät: Johanna.

Vuosaaren frisbeegolfrata

Ehdotan rahoja käytettävän Vuosaaren frisbeegolfrataan. Kaupunkilaisia parhaiten auttaa matalan kynnyksen liikuntaharrastus, joka saa asukkaat liikkeelle – iästä riippumatta. Radan suunnittelu on jo suurelta osin tehty, joten rahat voisi käyttää radan rakentamiseen. Aloittelijaystävällinen rata olisi helppojen kulkuyhteyksien päässä esim. metrosta ja todella lähellä on mm. jo valmiina 40 000 Vuosaaren asukasta. Rata on suunniteltu jo valmiin urheilupuiston alueelle, jossa ihmiset ovat muutenkin tottuneet käymään ja liikkumaan.

Pääkaupunkiseudulta puuttuu harrastajamääriin nähden useita ratoja, ja tämä taas johtaa olemassa olevien ratojen ruuhkautumiseen. Tämä tuleva rata palvelisi erityisesti lajiin tutustuvia ja aloittelevia ihmisiä. Samalla tietysti alueen muutama täysipitkä rata voisi puolestaan paremmin palvella lajia vakavammin harrastavia harrastajia.

Ehdotuksen tekijät: Ari.

Latuja kaikille

Hiihto on yksi Suomen kansallislajeista. Hiihto on kaikille sopiva laji, joka on kokonaisvaltainen, edullinen ja sitä pystyy harrastamaan vauvasta vaariin. Päiväkoti-ikäiset lapset ovat kehitysvaiheessa, jolloin opitaan helposti ja ennakkoluulottomasti myös tätä lajia. Mitä päiväkodissa opitaan, sitä on paljon helpompi kehittää kouluiässä ja ylläpitää vielä vanhuksena.

Hiihto on mukavaa ja houkuttelevaa, jos alla on hyvät ladut. Etelä-Suomessa saattaa olla vähälumisia talvia. Hiihto edellyttää, että kaupunki pystyy reagoimaan mahdollisimman nopeasti latutilanteeseen, kun lumitilanne sallii.

Koska latuja ei päästä tekemään puistoihin, urheilukentille, ranta-alueille jne. isoilla latukoneilla, tarvitaan kevyempää kalustoa latujen tekemiseen (= moottorikelkka). Helsingissä riittää innokkuutta ja halua opetella ja harrastaa hiihtoa. Tämä kuitenkin edellyttää, että laduille ei lähdetä bussilla ja metrolla, vaan ladut löytyvät lähiympäristöstä. Tarvitaan moottorikelkka ja latuhöylä.

Rahoitusta tarvittaisiin moottorikelkkaan ja latuhöylään. Lisäksi henkilökunnalla tulisi olla mahdollisuus reagoida nopeasti lumitilanteeseen ja koneiden käyttöön, koska lumitilanne vaihtelee nopeasti. Latuja tarvittaisiin esim. päiväkotien ja koulujen välittömään läheisyyteen, kuten Villa Lill Kallvikin niitty, Villa Ullaksen puisto, Aurinkolahden ranta-alue, Kartanon urheilupuiston alue sekä puistojen pienet nurmikkoalueet.

Ehdotuksen tekijät: Niina Juppi-Lehtelä, Latuja kaikille.

Kevyen liikenteen puistobulevardi Rastilan kartanon alueelle

Rastilan kartanon puistoalue on paikallisesti arvokas ja asukkaille tärkeä alue, joka on heikosti kaupunkilaisten saavutettavissa.

Ehdotan seuraavaa:

1) Tehdään leirintäalueen aitaan Rastilantie 28:n kohdalle aukko tai portti.

2) Rakennetaan tästä eteenpäin puistotie kevyenliikenteen käyttöön. Leirintäalueen karavaanaripaikat jäävät tien itäpuolelle ja mökit länsipuolelle. Tie on istutuksilla (esimerkiksi puilla) mahdollista rajata siten, ettei se merkittävästi häiritse leirintäalueen asukkaita.

Näiden muutosten seurauksena puisto sekä kartanolla sijaitseva ravintola ovat paremmin kaupunkilaisten saavutettavissa ja leirintäalue on selkeämmin osa paikallista aluetta. Lisäksi metroaseman saavutettavuus paranee merkittävästi Pohjois-Vuosaaresta, erityisesti Rastilan pientaloalueelta.

Ehdotuksen tekijät: Ari-Matti Erjansola.