Tule mukaan Vuosaaren Naapurineuvosto-tapahtumaan 27.5.

African Care ry koordinoi vuoden 2021 ajan Vuosaaren Naapurineuvosto-toimintaa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa Vuosaaren asukkaiden osallisuutta, tehostaa paikallista tiedotusta palveluista ja rakentaa monikulttuurista dialogia Vuosaaren asukkaiden kesken sekä asukkaiden ja alueen toimijoiden välillä, erityisesti vanhempien ja nuorten näkökulmasta.

Osana Naapurineuvosto-toimintaa toteutetaan neljä yhteisöiltaa, joissa alueen asukkaat sekä Vuosaaren toimijat pääsevät jakamaan tietoa tarpeistaan ja toiminnastaan sekä osallistumaan fasilitoituun dialogiin asukkaille tärkeistä aiheista. Dialogi on tapa keskustella, jonka tarkoituksena on edistää ymmärrystä toisten ihmisten näkemyksistä. Dialogissa ei välttämättä pyritä yksimielisyyteen vaan parempaan ymmärrykseen ja toisen ihmisen kuuntelemiseen.

Naapurineuvosto-toiminnan tarkoituksena on jakaa informaatiota Vuosaaressa tarjolla olevista palveluista sekä kannustaa kunnioittavaan keskusteluun ja kohtaamiseen. Toimintaan kutsutaan mukaan vuosaarelaisia monista kieliryhmistä ja kulttuuritaustoista. Jotta osallistuminen olisi mahdollista mahdollisimman monelle, osallistujat saavat tietoa monikielisesti tapahtumien puheenvuoroista sekä tukea keskusteluihin osallistumiseen. Huomioon pyritään ottamaan ainakin alueen suurimmat kieliryhmät.

Ensimmäiset yhteisöillat järjestetään verkossa koronatilanteen vuoksi. Puoli tuntia ennen verkkotapahtumia osallistujat voivat saapua digitukeen ja kysyä tapahtuman tekniikkaan liittyviä kysymyksiä, jotta osallistuminen olisi helpompaa.

Miten mukaan?

Toimintaan on helppo tulla mukaan kahdella tavalla: joko liitymällä Vuosaaren Naapurineuvoston Facebook-ryhmään tai osallistumalla tapahtumaan. Lisätietoja seuraavasta tapahtumasta löydät Vuosaaren Naapurineuvoston yhteisöilta -Facebook-tapahtumasta.

Ensimmäinen yhteisöilta järjestettiin verkossa maaliskuussa. Tuolloin vuosaarelaiset keskustelivat Vuosaaresta asuinpaikkana. Osallistujat antoivat alueelle kiitosta muun muassa kauniista luonnosta, monikulttuurisuudesta ja hyvästä sijainnista. Sen sijaan erityisesti vuosaarelaiset nuoret toivoivat parempia sisäliikuntaharrastusmahdollisuuksia alueella. Myös alueen siisteyteen, valaistukseen ja mahdollisuuksiin vuosaarelaisten aikuisten ja vanhempien kohtaamiseen toivottiin parannusta.

Toinen etäyhteisöilta vuosaarelaisille vanhemmille ja nuorille järjestetään ensi torstaina 27.5. kello 17–19.00 Zoomissa. Toukokuun yhteisöillassa kuullaan syvemmin ensimmäisessä tapaamisessa esiin tulleista teemoista. Tapahtumassa painottuu erityisesti nuorten näkökulma ja luvassa on myös poliisin haastattelu.

Naapurineuvoston toiminnasta löytyy lisä- ja yhteystietoja täältä.