Uzbekistanilainen Kamilla Sultanova: – Vapaaehtoistyöllä ja äänestämisellä on merkitystä

Kamilla Sultanova on asunut Vuosaaressa seitsemisen vuotta.

Kamilla Sultanova on asunut Vuosaaressa seitsemisen vuotta.

Pohjoismaalaisena asukkaana, jolla on juuret Uzbekistanissa ja joka on elänyt täydellistä pohjoismaalaista elämää Vuosaaressa lähes seitsemän vuotta, olen onnellinen voidessani kutsua Suomea kolmanneksi kodikseni. Vaikkakaan autuuden hetkiä ei ole ollut monia, niin siitä huolimatta elämänlaatu ja palveluiden saatavuus antavat elämän virrata nopeasti ja antavat kykyä arvostaa pieniä asioita, kuten tuntemattomiin luottamista, merta, metsiä ja marjoja sekä erityisesti turvallisuutta koronapandemian keskellä. Lisäksi täällä äänesi ei ole kaupan kuten niin monessa muussa kolkassa maailmaa.

Matkani tähän päällisin puolin täydelliseen pohjoismaalaiseen elämään on ollut kaikkea muuta kuin tasainen. Uzbekistanista tulevana olen kokenut riittävästi ennakkoluuloja ja muureja viisumeiden ja työpaikkojen osalta. Mutta kokemukseni aktivistina ja vapaaehtoisena ovat auttaneet minua luomaan nykyisen työni, ja haluan kertoa, miksi paikallisesti vapaaehtoisena toimiminen ja äänestäminen tuovat meille mahdollisuuksia ja levittää ääntämme sekä arvojamme maailmanlaajuisesti.

Olen ammatiltani puhuja, tapahtumien emäntä sekä inkluusion ja monimuotoisuuden konsultti, joka asuu Vuosaaressa. Ennen kuin aloitin konsultointiyritykseni ConnectUsin, työskentelin laivanvarustussektorilla myyden kierrätettyjä kontteja 28 maassa, myös Vuosaaren, Kotkan, Rauman ja Oulun satamiin. Muutin Helsinkiin Kööpenhaminasta vuonna 2014 asuakseni yhdessä suomalaisen mieheni kanssa. Alun perin olen Uzbekistanista, Keski-Aasian maasta, jossa on maailman vieraanvaraisimmat ihmiset.

Yhdenvertaisuus on arvo, jota tulee arvostaa

Sanotaan, että kaikki ovat syntyneet tasa-arvoisina ja kaikilla on oikeus omaan valintaan ja ääneen. Kuitenkin surullisesti tämä on kaukana totuudesta. Mahdollisuuksia ei ole jaettu oikeudenmukaisesti. Koulutus, toisin kuin Suomessa, maailmanlaajuisesti ja Uzbekistanissa on luksusta, kuten myös oikeus opiskella ulkomailla.

Minä olen saanut apua muilta vapaaehtoisilta, jotka ovat toimineet mentoreinani Tanskassa ja Suomessa. Mentorit näyttävät, missä olet hyvä ja kuinka voit kehittyä. Suomalainen Sirpa Pietikäinen oli yksi sellainen mentori, joka tuki minua ymmärtämään, että kaikilla on samat mahdollisuudet elää täyttä elämää Suomessa.

Hymyillään, mutta harvemmin puhutaan

Sen lisäksi, että olen opiskellut ja työskennellyt Suomessa, olen aina toiminut vapaaehtoisena. Suomalaiset puhuvat vähemmän kuin tanskalaiset, ja se oli kulttuurinen shokki. Yksi parhaista vapaaehtoistyön kokemuksista oli täällä Vuosaaressa Global Dignity Finlandin toiminnassa, sillä muutettuani tänne en tuntenut kieltä enkä ihmisiä aviomiestäni lukuun ottamatta. Vuosaari ei ollut aina paikka, jossa mielellään kertoi asuvansa, koska tätä kaupunginosaa kohtaan on jonkin verran ennakkoluuloja. Yhdessä ystäväni ja yhteistyökumppanini Tanja Lankian kanssa aloimme toteuttaa tapahtumia nuorille auttaen heitä kokemaan itsensä arvokkaiksi ja merkityksellisiksi. Minulla oli Vuosaaressa kunnia työskennellä yhteistyössä Aurinkolahden peruskoulun kanssa.

Eräs vapaaehtoistoiminnan huippuhetkistä oli tavata presidentti Barack Obama Berliinissä 2019 ja keskustella tulevaisuuden kansalaistoiminnasta sekä johtajuudesta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Vuosaarelainen  vapaaehtoistyöntekijä Kamilla Sultanova pääsi tapaamaan presidentti Barack Obamaa Berliinissä 2019.

Vuosaarelainen vapaaehtoistyöntekijä Kamilla Sultanova pääsi tapaamaan presidentti Barack Obamaa Berliinissä 2019.

Ihmiset haluavat sinun onnistuvan!

Olen huomannut ihmisten kanssa toimiessa, kun toimimme peloista huolimatta, me kaikki pystymme, vaikkemme osaisikaan paikallista kieltä. Ymmärrän, mitä todella merkitsee tasa-arvo. Toiminta kanssavapaaehtoisten kanssa Punaisella Ristillä maahanmuuttokriisin aikaan tai tapahtumissa vapaaehtoisena olivat todiste siitä, että jokaisen ihmisen äänellä on merkitystä ja toisten kanssa kanssakäyminen muistuttaa meitä pysymään inhimillisinä.

Käytä ääntäsi tulevissa kunnallisvaaleissa!

Vapaaehtoistoiminta ja äänestäminen kulkevat käsi kädessä. Kunnallisvaalit ovat 13.6.2021. Molemmat edellyttävät henkilökohtaista tahtoa osallistua. Se on tapa osoittaa kansalaisuutta, aktiivista osallistumista ja kuulumista omaan paikalliseen yhteisöön. Pandemian aikana olimme kaikki erillämme ja tulimme yksinäisimmiksi vailla mahdollisuutta matkustaa – minäkin keskityin enemmän paikalliseen yhteisöön.

Voi tuntua oudolta toimia vapaaehtoisena tai äänestää, mutta molemmat alkavat kokeilemisella. Kun on vapaaehtoinen ja äänestää, kaikki voittavat. Samalla levittää luottamusta sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Toivon tämän inspiroivan ihmisiä näkemään yhteisönsä Vuosaaressa ja arvostamaan sitä enemmän.

Teksti: Kamilla Sultanova