Hotel Rantapuiston laajennukselle vihreää valoa

Kaavamuutos mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen ja uusien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen. Kuva: Arkkitehtityöhuone ARPT Oy, Trea team for Resilient Architecture Oy, Aino Landscaping Oy

Kaavamuutos mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen ja uusien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen.
Kuva: Arkkitehtityöhuone ARPT Oy, Trea team for Resilient Architecture Oy, Aino Landscaping Oy

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.10. Hotel Rantapuiston alueen asemakaavan muutosehdotuksen. Se mahdollistaa hotellin laajentamisen Furuborginkadun varteen ja hotellin lähistölle tulevien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen. Samoin kaava sisältää liikenneratkaisuja Vilsandinkujan varrella.

Yhteensä tonteilla on kerrosalaa 11 075 k-m², josta uutta asuinkerrosalaa on 1 515 k-m² ja uutta palvelutilakerrosalaa on 3 300 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 100 asukasta. Keskimääräinen tonttitehokkuus on noin 0,7.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on vahvistaa alueen elinkeino- ja palvelurakennetta sekä edistää alueella uutta asuinrakentamista. Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi sekä asuin-, liike- ja/tai palvelutiloja sisältävien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta.