Lämpöä talteen merivedestä

Helen on tutkinut meriveden lämmön hyödyntämistä lämmöntuotannossa jo vuodesta 2016 lähtien. Parhaillaan Helenin Vuosaaren voimalaitokselle rakennetaan ainutlaatuista meriveden lämpöä hyödyntävää lämpöpumppua. Toukokuussa 2021 Helen käynnisti ympäristövaikutusten arvioinnin uudesta, isosta meriveden lämpöä hyödyntävästä lämpöpumppulaitoksesta.

– Helsingin älykäs energiajärjestelmä sekä olemassa olevat lämpö- ja jäähdytysverkot mahdollistavat uusien teknologioiden ja tuotantotapojen joustavan yhdistämisen. Helenissä lämpö- pumput nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää, joka koostuu esimerkiksi hukkalämpöjen talteenotosta, kertoo Helenin tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen.