Kahdelle Vuosaaren keskustan rakennuskohteelle rakennusluvat

Tulevat rakennuskohteet sijaitsevat Maustetehtaankadun, Gustav Pauligin kadun ja Vuotien kulmassa nuolen osoittamassa paikassa.

Tulevat rakennuskohteet sijaitsevat Maustetehtaankadun, Gustav Pauligin kadun ja Vuotien kulmassa nuolen osoittamassa paikassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli kokouksessaan 20.1. kahta Vuosaaren keskustan rakennuslupahakemusta.

Gustav Pauligin katu 2a / Vuotie 51a

Toinen hakemuksista koski 14-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamista osoitteeseen Gustav Pauligin katu 2a/Vuotie 51a. Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan Helsingin kaupungin asuntotuotannolle / Helsingin asumisoikeus Oy:lle (Haso Pomeranssi).

Rakennushankkeen todettiin soveltuvan rakennuspaikalle ja täyttävän luvan myöntämisen edellytykset. Poikkeamiset asemakaavasta ovat vähäiset ja perustellut. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Gustav Pauligin katu 2b / Maustetehtaankatu 2

Toinen rakennuslupahakemus koski kolmen asuinkerrostalon ja yhden pysäköintilaitoksen rakentamista osana korttelikokonaisuutta osoitteessa Gustav Paligin katu 2 b/Maustetehtaankatu 2. Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan Helsingin kaupunki asuntotuotannolle c/o Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka Vuosaari Maustetehtaankatu 2).

Rakennushankeen katsottiin soveltuvan rakennuspaikalle ja täyttävän luvan myöntämisen edellytykset. Poikkeamiset asemakaavasta ovat vähäiset ja perustellut.

Suunnitelmalla ei katsota olevan haittaavaa vaikutusta huomautuksen tehneeseen naapuritaloyhtiöön. Ratkaisu perustuu asemakaavan alueelle tuomaan lisärakentamiseen ja vähäiset poikkeamiset ovat alueelle hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia. Uudisrakentamisen massiivisuutta lieventää rakennusten A ja B sallittua korkeutta matalampi ratkaisu, perusteluissa todettiin.