Kulttuurikorttelin suunnitelmat esillä

Vuosaaren keskustaan kulttuurikeskus Vuotalon itäpuolelle suunnitellaan toiminnoiltaan sekoittunutta keskustakorttelia. Kortteli sijoittuu purettavan Vuosaaren lukion entisen koulurakennuksen ympäristöön, osoitteessa Vuosaarentie 7. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Vuotalolla 18.5.2022. Lähtökohtia esitellään myös Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa 11.5.2022.

Jatkossa keskustaa kehitetään kohti keskustatoimintojen alueita, jossa pyritään painottamaan pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä sekä asumista, liiketiloja ja palveluita. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa suunnitteluperiaatteiden mukainen asumisen ja työpaikkatilojen rakentaminen, olemassa olevien pysäköintiratkaisujen tehostaminen sekä kulttuurikeskus Vuotalon toiminnan laajeneminen asukasluvultaan kasvaneessa kaupunginosassa. Kaavaratkaisu tehdään Helsingin yleiskaavassa esitetyn raideliikenteen solmukohdan palvelujen ja sen ääreen sijoittuvan asumisen mahdollistamiseksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Toimitilojen sijoittelulla pyritään tukemaan katutilan elävyyttä. Kuva: Studio Lumart ja Vos-tiimi

Kulttuurikorttelin alueesta tullaan järjestämään kilpailullinen neuvottelumenettely vuoden 2022 aikana kaavakumppanin valitsemiseksi.

Kulttuurikorttelin asemakaavamuutos esitellään tiiviisti keskiviikkona 11.5. osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus pidetään verkossa kello 17–20. Iltaan voi liittyä jo kello 16.45 alkaen. Tilaisuuden tarkka ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Itä-Helsinkiä. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä ja kommentoida kommentointipalstalla. 

Tutustu aineistoon

Asukastilaisuus pidetään Vuotalon aulan galleriatilassa (Mosaiikkitori 2) keskiviikkona 18.5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 9.–30.5.2022 esimerkiksi verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat sekä Vuotalon aulassa (Mosaiikkitori 2).

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 30.5.2022. Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.