Meri-Rastilan vesihuollon hankesuunnitelma hyväksyttiin HSY:ssä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.10 Meri-Rastilan vesihuollon hankesuunnitelman. Alueelle suunnitellaan asuntoja 4 400 uudelle asukkaalle. Vesihuoltoverkostoa rakennetaan lisää ja osin sitä saneerataan. Hankelaajuuteen sisältyy yhteensä noin 1,8 kilometriä vesijohtoa, 2,3 kilometriä jätevesiviemäriä ja 2,4 kilometriä hulevesiviemäriä.

Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Helsingin kaupungin katuhankkeiden yhteydessä yhteishankkeena. HSY on sitoutunut rakentamaan vesihuollon asemakaava-alueille kaupungin päättämässä aikataulussa. Vesihuoltotöiden yhteensovittaminen kaupungin katuhankkeeseen on teknistaloudellisesti edullista ja vähentää asukkaille aiheutuvia rakentamisenaikaisia haittoja.

Investointiohjelmassa 2021–2030 on Meri-Rastilan vesihuollon kaavoituksen mukaiseen laajentumiseen varattu 2,8 milj. euroa (alv 0 %) investointikaudelle. Lisäksi investointiohjelmassa on varattu investointikaudelle verkostojen saneerausinvestointeihin 17 milj. euroa (alv 0 %) ja johtosiirtoihin 9 milj. euroa (alv 0 %), joista yhteensä 2,2 miljoonan osuus käytetään Meri-Rastilan vesihuollon rakentamiseen.

HSY:n hallitus päätti hyväksyä Meri-Rastilan vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5 milj. euroa (alv 0 %).

Meri-Rastilan itä- ja länsiosien asemaakaavoista on tehty useita valituksia, jotka käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.