Mosaiikkikorttelin suunnitelmat käsittelyssä

Mosaiikkikortteli sijaitsee Columbuksen, Vuotalon ja Vuosaaren Urheilutalon, metroaseman sekä lukion välissä. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Vuosaaren keskustan länsiosan eli Tyynylaavantien–Vuosaarentien väliseen nk. Mosaiikkikortteliin on tehty tarkistettu asemakaavanmuutosehdotus, jota kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 11.10. Ehdotus jäi pöydälle ja oli uudelleen käsittelyssä 25.10., jolloin se meni läpi ehdotuksen mukaan. Ehdotus mahdollistaa kortteliin rakennettavaksi asunnot 450 uudelle asukkaalle, 120–160 työpaikkaa kortteliin tuleviin toimitiloihin sekä Vuosaaren Urheilutalon laajennuksen.

Kaavaratkaisussa on erityisesti tavoiteltu Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden vahvistamista, asumista tiivistyvässä keskustassa sekä tehostuvan rakentamisen liittämistä olemassa oleviin rakenteisiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

näkymä Valkopaadentieltä bussiterminaalin siirryttyä.

Näkymä Valkopaadentieltä bussiterminaalin siirryttyä. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Keskustakortteliksi suunnitellun Mosaiikkikorttelin kaavakumppanin hakemiseksi ja toteuttamiseksi järjestettiin aiemmin kilpailullinen neuvottelumenettely, jonka kautta yhteistyökumppaniksi valikoitui Nrep – Bonava – L Arkkitehdit -työryhmä ehdotuksellaan Tilkkutäkki.

Urheilutalon laajennuksen ja Mosaiikkipuiston järjestelyiden osalta yhteistyötä tehtiin Urheiluhallit Oy:n kanssa.

Uutta asuntokerrosalaa on 24900 k-m2, josta palvelua vaativan erityisasumisen osuus on 4600 k-m2. Toimitilakerrosalaa on 1 750 k-m2. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa esitetään erityisesti pikaraitiotien ja huoltoliikenteen tilavaraukset keskusta-alueella.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Näkymä Mosaiikkitorilta.

Näkymä Mosaiikkitorilta. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi lähipalveluiden ja asuntojen alueeksi.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kaduista ja aukioista 2 miljoonan euron kustannus ja puistoista miljoonan euron kustannus. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 15–20 miljoonaa euroa.

Urheilutalolle suunnitteilla laajennusosa

Urheilutalon laajennusta on suunniteltu nykyisen ulkoparkkipaikan paikalle.

Vuosaaren Urheilutalon laajennusta on suunniteltu nykyisen ulkoparkkipaikan paikalle. Kuva: Eero Honkanen

Urheilutalon laajennusta on kaavailtu nykyisen ulkoparkkipaikan paikalle.

– Pääasiallisesti laajennukseen on suunniteltu lasten ja nuorten sisäliikuntatiloja, temppurataa ja muuta toimintaa, Urheiluhallit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen kertoo.

Laitisen mukaan laajennukselle on tarvetta.

– Hankepäätöksiä ei ole vielä tehty, mutta tarkempaan suunnittelun päästään, kun kaava valmistuu, Laitinen toteaa. 

Teksti: Eero Honkanen

(Juttua päivitetty 26.10.2022 tiedolla, että asia eteni kaupunkiympäristölautakunnassa ehdotuksen mukaan.)